Kaplica bł. Karoliny Kózkówny w Mesznej Opackiej

Kaplica bł. Karoliny Kózkówny w Mesznej Opackiej

Historia kaplicy i porządek nabożeństw

Kuria Diecezjalna w Tarnowie, po odwilży października 1956 roku, poleciła proboszczom rozległych parafii budowę kaplic w najdalszych zakątkach parafii. Wypełniając to polecenie, ówczesny proboszcz tuchowski ks. Aleksander Rogóż zorganizował w wioskach Meszna Opacka i w Buchcicach (noszących wówczas nazwę Meszna Szlachecka) spotkania z mieszkańcami w sprawie budowy miejsca kultu. Niestety zamiary te spełzły na niczym i sprawa budowy kaplicy została odroczona bezterminowo. Mieszkańcy Mesznej Opackiej włączyli się bardzo aktywnie w budowę kaplicy w Buchcicach. Wobec braku odpowiednich dróg do Buchcic, po wizycie duszpasterskiej ks. Franciszka Kukli w Mesznej Opackiej, w 1986 roku mieszkańcy powołali komitet budowy kościoła na czele którego stanął ks. Andrzej Gajewski, wikariusz parafii św. Jakuba w Tuchowie, któremu proboszcz tuchowski zlecił opiekę duszpasterską nad Meszną Opacką. Janina i Jan Łątkowie ofiarowali parcelę pod budowę. Projekt świątyni wykonała inż. arch. Krystyna Trybulska z Tarnowa, a projekt techniczny sporządził inżynier konstruktor Władysław Malik z Tarnowa. Projekt wystroju wnętrza wykonali tarnowscy artyści – plastycy Marta Chruściel i Jerzy Ruszel. Jesienią 1987 roku  rozpoczęto prace przy fundamentach. Kamień węgielny, poświęcony przez Jana Pawła II, podczas wizyty w Tarnowie (10 czerwca 1987r.) został wmurowany 23 lipca 1988 roku przez biskupa Władysława Bobowskiego. Na patronkę kościoła wybrano Karolinę Kózkównę wyniesioną na ołtarze podczas poświęcenia kamienia węgielnego. Dzięki olbrzymiemu wysiłkowi mieszkańców wsi i zaangażowaniu ks. Andrzeja Gajewskiego, który głosząc rekolekcje w parafiach diecezji tarnowskiej,  zbierał ofiary na budowę, powstała piękna świątynia, której wieża widoczna jest z odległych miejsc. Nowo wybudowaną świątynię poświęcił 22 sierpnia 1993 roku biskup tarnowski Józef Mirosław Życiński. Po wyjściu z samochodu otrzymał od sołtys wioski Kazimiery Fury okazały bochen chleba. O godz. 16:00 otworzył drzwi kaplicy i po ubraniu szat liturgicznych został powitany przez delegacje mieszkańców (Mieczysław Kras i  Bożena Łątka) Proboszcz tuchowski ks. Franciszek Kukla witając Biskupa Konsekratora podkreślił radość kapłanów, którzy będą mogli tutaj sprawować ofiarę Chrystusa i radość wiernych, którzy będą mieć ułatwione wypełnianie praktyk religijnych. Przedstawił sylwetkę patronki kaplicy i wyraził życzenie, by w Mesznej  mógł  być realizowany pełny program  duszpasterski, tak w niedziele, jak i w I piątki, w czasie adwentu, wielkiego postu,  w maju i w październiku. Rodak z Mesznej i dziennikarz Zygmunt Krogulski przedstawił historię budowy i radość rodzin meszniańskich. Biskup Konsekrator w homilii ukazał rolę miejsca kultu w kształtowaniu osobowości chrześcijanina i podziękował wszystkim za zaangażowanie w budowę kaplicy.

To zaangażowanie trwa nadal i swój wyraz znalazło nie tylko w uczęszczaniu na nabożeństwa, ale i  trosce o budynek kaplicy. W latach 2015 – 2018 -przeprowadzono remont wymieniając wszystkie okna i drzwi do zakrystii, w połowie wykonano malowanie i złocenie wnętrza, a w Roku Miłosierdzia  (2016) zawisł nowy obraz „Jezu ufam Tobie” wykonany przez krakowskiego artystę Jacka Stecińskiego.

W latach 1997 do 2007 przy kaplicy mieszkał emerytowany proboszcz z Lichwina ks. Stefan Kulig, który pomagał  w sprawowaniu służby Bożej w kaplicy. Po jego przeprowadzce do Domu Emerytów w Tarnowie całość opieki duszpasterskiej sprawują kapłani parafii św. Jakuba w Tuchowie. Opiekunem kaplicy jest obecnie  ks. mgr Jerzy Ochał

Mieszkańcy wioski utworzyli cztery róże żywego różańca (trzy róże niewiast  – zelatorki: Maria Mucha, Maria Orłów i Edyta Pudło, i jedna róża mężczyzn – zelator – Krzysztoif Pudło). W  radzie duszpasterskiej parafii św. Jakuba w Tuchowie wspólnotę Mesznej Opackiej reprezentują panie: Kazimiera Fura i Krystyna Mikos, oraz –  z urzędu – opiekun kaplicy ks. mgr Jerzy Ochał. Gospodarzami grup domowych Wielkich Parafialnych Rekolekcji Domowych New Pastoral  są panie: Kazimiera Fura i Katarzyna Słota.

Porządek nabożeństw:

  • Niedziela – różaniec godz. 9:30

Msza św. Godz. 10:00

W wielkim poście -Gorzkie żale godz. po Mszy o 10.00

  • Piątki całego roku: msza św. Godz. 16:30
  • I piątek miesiąca – spowiedź od godz. 16:00; msza św. – godz. 16:30
  • Piątki wielkiego postu – droga krzyżowa godz. 16:00, msza św. Godz. 16:30
  • Miesiąc maj – nabożeństwo do Matki Bożej godz. 16:00
  • Miesiąc październik – nabożeństwo różańcowe – godz. 16:00
  • Oktawa eucharystyczna (Bożego Ciała) – msza św. godz. 16:00
  • Oktawa za zmarłych (1 – 8 listopada) msza św. I nabożeństwo wypominkowe – godz. 16:00