W związku z rokiem Jakubowym w naszej parafii będą odprawiane następujące nabożeństwa:

– codziennie o 17.30 różaniec prowadzony przez róże różańcowe i inne grupy parafialne

– codziennie podczas wieczornej Mszy Świętej katechezy katechizmowe dla  dorosłych

– w każdy piątek o 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja po niej do godz. 18.00

– całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu w 25 dniu każdego miesiąca

–  Msze Święte o godz. 18.00 a po niej nabożeństwo do Św. Jakuba, z procesją do pięciu stacji przez pięć dni przed Odpustem Świętego Jakuba przypadającym w ostatnią niedzielę lipca

– poświęcenie nowego 20. Głosowego instrumentu organowego zamontowanego w odnowionej barokowej szafie w dniu odpustu parafialnego w ostatnią niedzielę lipca 2021 r.

– pielgrzymka rowerowa do Sanktuarium Świętego Jakuba w Jakubowie na Dolnym Śląsku w okresie wakacji (jeśli nie przeszkodzi epidemia)

Powyższa lista nie jest jeszcze zamknięta i może być uzupełniona.

W związku z rozpoczynającym się 1 stycznia 2021 Jubileuszowym Rokiem Jakubowym, Stolica Apostolska wydała dekret o możliwości uzyskania odpustu zupełnego w tym Roku pod podanymi warunkami w wyznaczonych kościołach stacyjnych (w załączeniu). Na terenie naszej diecezji są to następujące kościoły:

·       kościół pw. NMP Matki Kościoła i sanktuarium św. Jakuba St. Ap. w  Brzesku

·       kościół pw. św. Jakuba St. Ap. w Podegrodziu

·       kościół pw. św. Jakuba St. Ap. w Tuchowie

Ojcze Święty, Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ze czcią prosi o udzielenie odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Waszej Świątobliwości) wiernym, którzy w duchowej łączności z Jubileuszem Compostelli, od dnia 31 grudnia 2020 r. aż do dnia 31 grudnia 2021 r., w Roku Świętym Jakubowym, odrywając się w duchu od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawiedzą w formie pielgrzymki którykolwiek z 48 kościołów stacyjnych, wymienionych w wykazie przesłanym do Penitencjarii Apostolskiej w dn. 8 grudnia 2020 r., i pobożnie wezmą tam udział w obchodach jubileuszowych, lub przynajmniej przez odpowiednio długi czas pozostaną na pobożnym rozmyślaniu, kończąc je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jakuba Większego, Apostoła.

Dnia 14 grudnia 2020 r.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka chętnie udziela łaski zgodnie z prośbami na cały Rok Święty Jakubowy. Osoby w podeszłym wieku, chorzy oraz wszyscy, którzy z ważnej przyczyny nie mogą opuścić domu, mogą w równym stopniu uzyskać odpust zupełny, wzbudziwszy w sobie niechęć wobec jakiegokolwiek grzechu oraz intencję wypełnienia, skoro tylko będzie to możliwe, trzech zwyczajnych warunków, jeśli przed jakimkolwiek obrazem Świętego będą się łączyć duchowo z obchodami jubileuszowymi, poleciwszy miłosierdziu Bożemu swoje modlitwy, cierpienia lub niedogodności własnego życia. Dlatego więc, aby dostęp do łaski Bożej, udzielanej mocą władzy kluczy Kościoła, okazał się łatwiejszy przez duszpasterską miłość, Penitencjaria usilnie prosi, aby kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia do przyjmowania spowiedzi, ochoczo i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty.