W związku z coraz większą liczbą uchodźców z Ukrainy przybywających na teren naszej diecezji, bardzo prosimy osoby, które już przyjęły uchodźców pod swój dach, o zgłaszanie ich obecności władzom samorządowym, oczywiście za wiedzą i zgodą samych zainteresowanych. Także do tych władz powinny się zwrócić osoby, które wyrażają gotowość przyjęcia uchodźców w najbliższych dniach, aby uzyskać niezbędne informacje. Niezależnie od tego prosimy o zgłaszanie obecności gości z Ukrainy także w parafii, aby parafialny zespół Caritas mógł w razie potrzeby udzielić im stosownej pomocy. Caritas Diecezji Tarnowskiej nie będzie na razie organizowała ogólnodiecezjalnej zbiórki darów rzeczowych dla Ukrainy. Parafie, które już przyjęły uchodźców, organizują zbiórki lokalne, z uwzględnieniem potrzeb konkretnych osób np. małych dzieci, osób starszych itp. Zachęcamy wszystkich do ofiarności podczas dzisiejszej zbiórki pieniędzy na cele charytatywne ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uchodźców z Ukrainy.

Ponadto uruchomiliśmy prosty w obsłudze internetowy kwestionariusz, który będzie podawał przybliżoną liczbę uchodźców z Ukrainy na terenie diecezji tarnowskiej. Pozwoli nam to poznać skalę zjawiska i lepiej koordynować działania. Bardzo prosimy, aby wypełniali ją jedynie duszpasterze (lub osoby przez nich wyznaczone) na podstawie kolejnych zgłoszeń otrzymywanych od parafian. Liczbę zgłoszonych osób należy wprowadzić do formularza podając nazwę parafii, łączną liczbę przyjętych uchodźców oraz wyszczególnić liczbę osób dorosłych i dzieci (do 18 roku życia). Aby dopisać kolejne zgłoszenie wystarczy znowu wypełnić ankietę, podając tylko liczbę nowych osób.

Link do kwestionariusza:
https://kwestionariusz.diecezja.tarnow.pl/Page/EventPage/86