12 Niedziela Zwykła
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj obchodzimy diecezjalne Święto Rodziny. Procesja eucharystyczna w ramach oktawy Bożego Ciała po Mszy Świętej o godz. 11.30. Po dzisiejszych Mszach Świętych zbiórka do puszek na Uniwersytet Papieski w Krakowie i jego filię w Tarnowie.

2. Od poniedziałku do czwartku Msze Święte połączone z procesją z Najświętszym Sakramentem o godz. 18.00. Zapraszamy dorosłych i dzieci. W czwartek na zakończenie oktawy błogosławieństwo dzieci i wianków.

3. W czwartek Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, przeniesiona z następnego dnia, bo w piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego. Z racji uroczystości nie obowiązuje w piątek abstynencja od pokarmów mięsnych. Piątek jest też Dniem Modlitwy o Świętość Życia Kapłańskiego.

4. Spowiedź dla dzieci, młodzieży i rodziców przed zakończeniem roku szkolnego w czwartek od godz. 17.00.

5. Msze Święte przed zakończeniem roku szkolnego w piątek:
– młodzież ze szkół średnich w naszym kościele o godz. 8.00,
– dzieci z klas od 1 do 4 też w naszym kościele o godz. 9.45,
– dzieci z klas 5-8 w klasztorze o godz. 8.00,
– zakończenie roku katechetycznego dla przedszkolaków za tydzień w niedzielę na Mszy Świętej o godz. 11.30. Będzie to też okazja, aby podziękować siostrze Małgorzacie, która kończy pracę w naszej parafii.

6. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Poczęcia NMP. To także Dzień Jakubowy. Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 17.00 zapraszamy szczególnie członków Parafialnego Zespołu Synodalnego na modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne.

7. Wszystkim dzieciom i młodzieży z racji rozpoczynających się za tydzień wakacji życzymy dobrego wypoczynku oraz mądrego i roztropnego wykorzystywania czasu. Nie zapominajmy o potrzebach duszy – niedzielnych Mszach Świętych, pierwszych piątkach i codziennej modlitwie!

8. Zachęcamy do czytania Pisma Świętego, portali katolickich, Gościa Niedzielnego i Promyczka dobra dla dzieci.

————————————

Na skrzydłach wiary i rozumu
Komunikat Biskupa Tarnowskiego w sprawie studiów
na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie

Drodzy Diecezjanie!

Św. Augustyn wyznawał: „Wierzę, aby rozumieć i rozumiem, aby głębiej wierzyć”. Te słowa wielkiego Doktora Kościoła, przytaczane przez Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 158) – zdają się streszczać istotę misji każdej katolickiej uczelni. Jest ona przestrzenią, w której wzajemnie przenikają się wiara i rozum, a beneficjentem tej błogosławionej styczności jest człowiek, i cały rozwój chrześcijańskiej kultury. Od wielu lat misję tę owocnie realizuje również Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Uczelnia, o której możemy z dumą i radością powiedzieć, iż jest nasza – diecezjalna – szeroko otwiera swe podwoje zapraszając na pięcioletnie studia magisterskie z teologii, a także, co jest tegoroczną edukacyjną nowością, na dwuletnie Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne. Studia pięcioletnie dedykowane są osobom świeckim i zakonnym; służą one nie tylko pogłębieniu wiedzy i wiary, ale też przygotowują do nauczania religii w przedszkolu, w szkole podstawowej i średniej. Dwuletnie Studia Teologiczno-Katechetyczne adresowane są do nauczycieli. Ich ukończenie daje stosowne kompetencje wymagane do nauczania religii. W praktyce otwiera to nauczycielom możliwość pracy katechetycznej, co jest niewątpliwym walorem tych studiów, a zarazem poszerzeniem możliwości dydaktyczno-wychowawczych. Rekrutacja na studia magisterskie i podyplomowe trwa od 1 czerwca br. Gorąco zachęcam do skorzystania z bogatej oferty edukacyjnej naszej Uczelni.
Składam również serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie zaangażowanie na rzecz naszego Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie. Uczelnia gwarantuje solidną katolicką formację intelektualną, a zarazem – co warto podkreślić – niestrudzenie promuje nauczanie św. Jana Pawła II. Papież Polak uczył w encyklice Fides et ratio: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek – poznając Go i miłując – mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”. To papieskie przesłanie pozostaje niezmiennym drogowskazem Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.
Wszystkim Diecezjanom udzielam błogosławieństwa na trud odkrywania i poznawania Bożej prawdy oraz budowania w jej świetle własnego życia.

bp Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI