Intencje Mszy świętych

 PONIEDZIAŁEK
Ss. 620+ Łucja Ratajczak (gregorianka)
7001) + Maria Pękala – od Moniki i Piotra Firlejów
2) ++ Władysław i Bronisława (k) Marszałkowie oraz ++ ich dzieci
1800W int. Barbary i Józefa – z ok. 60 r. ślubu – w podziękowaniu za dotychczas otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski,  Boże błog. i opiekę Matki Bożej
 WTOREK
Ss. 620+ Łucja Ratajczak (gregorianka)
7001) + Genowefa Klimek – od siostry Jadwigi
2) + Adam Zając
1800+ Jan Świderski
 ŚRODA
Ss. 620+ Łucja Ratajczak (gregorianka)
7001) W intencjach Bogu wiadomych dla Katarzyny i Wojciecha
2) + Ks. Stanisław Bąk – od sąsiadów z Bloku 4, Kl. 4
3) + Grzegorz Karpiel – od żony Marty
1800W int. Mirosławy i Artura – w 4 r. ślubu – dziękczynno-błagalna
Czwartek
Ss. 620+ Łucja Ratajczak (gregorianka)
7001) + Ks. Stanisław Bąk – od sąsiadów z Bl. 4, Kl. 3 
2) + Grzegorz Karpiel – od syna Dominika z rodziną
18.001) + Ewa Osika – od rodziny Mazurkiewiczów z Osiedla Centrum
2) + Ryszard Czenczek – w 30 dzień po śmierci – od córek   
 PIĄTEK
Ss. 620+ Łucja Ratajczak (gregorianka)
7001) + Ks. Stanisław Bąk – od sąsiadów z Bl. 4, Kl. 3
2) + Wojciech Lachowicz – 1 r. śmierci
1800W int. Anny i Janusza – z ok. 40 r. ślubu – dziękczynno-błagalna oraz w int. Kingi i Anny – z ok. imienin
 SOBOTA
Ss. 620+ Łucja Ratajczak (gregorianka)
7001) + Ks. Stanisław Bąk – od Haliny z dziećmi
2) + Grzegorz Karpiel – od syna Emila
1800+ Aneta Mikos
 NIEDZIELA
630++ Maria i Marian Wójcikowie – od córki Alicji z rodziną
830+ Łucja Ratajczak (gregorianka)
1000+ Zygmunt Kipiel
1130PRO POPULO
1800+ Emilia Szczerban – w rocznicę śmierci
Szp. 6.30W int. koleżanki z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego – o siłę
w przeżywaniu trudnych chwil
10.00 M.Op.+ Krzysztof Gabryel – z ok. imienin oraz w 2 r. śmierci – od siostry Danuty z mężem

W najbliższym czasie poza parafią zostaną odprawione następujące Msze święte pogrzebowe:

 1. + Maria Skrężyna – od Andrzeja Kurdziela 
 2. + Maria Skrężyna – od Krystyny Mikos
 3. + Maria Skrężyna – od Jerzego i Elżbiety Kukułków z ul. Leśnej
 4. + Maria Skrężyna – od Magdaleny i Pawła Gawronów
 5. + Maria Skrężyna – od Małgorzaty i Stanisława Nalepków
 6. + Maria Skrężyna – od Moniki i Piotra Pytko
 7. + Maria Skrężyna – od Walerii Skrężyna
 8. + Maria Skrężyna – od Alicji i Bolesława Skrężynów
 9. + Maria Skrężyna – od Marcina i Sabiny Skrężynów
 10. + Maria Skrężyna – od Joanny i Janusza Skrobotów  
 11. + Maria Skrężyna – od Barbary i Jerzego Wąsów z Bistuszowej
 12. + Maria Skrężyna – od Ireny Przybyły z rodziną
 13. + Maria Skrężyna – od kuzynki Ireny Ogieli z Siedlisk
 14. + Maria Skrężyna – od Doroty Kolbusz z rodziną z Tarnowa
 15. + Maria Skrężyna – od kuzynki Genowefy z Tuchowa
 16. + Maria Skrężyna – od Moniki Kolbusz z rodziną z Włoch
 17. + Maria Skrężyna – od Jana Skrężyny z rodziną z Krzeszowic
 18. + Maria Skrężyna – od Krzysztofa Kolbusza z rodziną
 19. + Maria Skrężyna – od Iwony Okaz z rodziną z Tuchowa
 20. + Maria Skrężyna – od Ewy i Kazimierza Kurdzielów z rodziną z Buchcic
 21. + Maria Skrężyna – od koleżanki Bożeny Zborowskiej z rodziną
 22. + Maria Skrężyna – od Jerzego i Barbary Wąsów z rodziną
 23. + Maria Skrężyna – od Pawła i Eweliny Zborowskich z dziećmi
 24. + Maria Skrężyna – od Agnieszki Czarnik z rodziną
 25. + Maria Skrężyna – od Marzeny i Grzegorza Igielskich z rodziną
 26. + Maria Skrężyna – od Zofii i Jacka Nowaków
 27. + Maria Skrężyna – od Agnieszki i Jacka Nowaków z rodziną
 28. + Maria Skrężyna – od Joanny i Roberta Sajdaków z dziećmi
 29. + Maria Skrężyna – od Teresy Sajdak
 30. + Maria Skrężyna – od Marii i Wojciecha Fedko
 31. + Maria Skrężyna – od rodziny Wierzbickich
 32. + Maria Skrężyna – od Stanisława i Marcina Słowików  
 33. + Maria Skrężyna – od rodziny Gierackich
 34. + Maria Skrężyna – od rodziny Szelągów
 35. + Maria Skrężyna – od Danuty Piechoty z rodziną
 36. + Maria Skrężyna – od siostrzenicy Krystyny z rodziną
 37. + Maria Skrężyna – od Doroty Stadler z rodziną
 38. + Maria Skrężyna – od rodziny Stefańskich z Łowczowa
 39. + Maria Skrężyna – od Mariana Krasa
 40. + Maria Skrężyna – od Marii Nowak
 41. + Maria Skrężyna – od Wiesława Krasa z rodziną
 42. + Maria Skrężyna – od koleżanek z pracy
 43. + Maria Skrężyna – od Antoniego Guta z rodziną
 44. + Maria Skrężyna – od Małgorzaty Patyk z rodziną
 45. + Maria Skrężyna – od Iwony Nawrockiej z rodziną
 46. + Maria Skrężyna – od Tomasza i Bernadety Igielskich
 47. + Maria Skrężyna – od rodziny Karwackich
 48. + Maria Skrężyna – od rodziny Kajmowiczów z ul. Rolniczej
 49. + Maria Skrężyna – od Tomasza Bryla z rodziną
 50. + Maria Skrężyna – od Jana Bryla z rodziną
 51. + Maria Skrężyna – od Doroty i Ryszarda Młyńskich
 52. + Maria Skrężyna – od rodziny Góralów
 53. + Maria Skrężyna – od Anny i Janusza Fijorów
 54. + Maria Skrężyna – od Tadeusza Guta
 55. + Maria Skrężyna – od Radosława i Katarzyny Różyckich
 56. + Maria Skrężyna – od Zbigniewa Sajdaka
 57. + Maria Skrężyna – od Marii Sukiennik z rodziną
 58. + Maria Skrężyna – od rodziny Klimczaków z Łękawicy
 59. + Maria Skrężyna – od rodziny Klimczaków z Łękawicy
 60. + Maria Skrężyna – od Krystyny Janiczek
 61. + Maria Skrężyna – od Jadwigi i Pawła Krasów
 62. + Maria Skrężyna – od chrześnicy Renaty Łądkiewicz z rodziną
 63. + Maria Skrężyna – od bratowej Genowefy Mikos
 64. + Maria Skrężyna – od Tomasza i Marzeny Skrężynów z rodziną
 65. + Maria Skrężyna – od Katarzyny Kozioł z rodziną
 66. + Maria Skrężyna – od Katarzyny Broniszewskiej z rodziną
 67. + Maria Skrężyna – od Marty i Bartłomieja Steców z dziećmi
 68. + Maria Skrężyna – od Ireny i Jerzego z synami
 69. + Maria Skrężyna – od sąsiadów Gutów
 70. + Maria Skrężyna – od Małgorzaty i Józefa Nalepków
 71. + Maria Skrężyna – od Józefa i Włodzimierza Maciaszków
 72. + Maria Skrężyna – od koleżanki Krystyny Surdel z rodziną
 73. + Maria Skrężyna – od rodziny Malinowskich
 74. + Maria Skrężyna – od Kamila Patyka
 75. + Maria Skrężyna – od Doroty i Marka Przęczków
 76. + Maria Skrężyna – od Doroty i Marka Przęczków
 77. + Maria Skrężyna – od koleżanek z pracy
 78. + Maria Skrężyna – od koleżanek z pracy
 79. + Maria Skrężyna – od Anny i Roberta Habryło
 80. + Maria Skrężyna – od Tomasza Kierońskiego z rodziną
 81. + Maria Skrężyna – od Jakuba Kierońskiego
 82. + Maria Skrężyna – od Anny i Kazimierza Kierońskich
 83. + Maria Skrężyna – od Krzysztofa Igielskiego
 84. + Maria Skrężyna – od bratanicy Małgorzaty z Jaworzna
 85. + Maria Skrężyna – od siostrzenicy Małgorzaty z rodziną
 86. + Maria Skrężyna – od koleżanki Grażyny Opiela
 87. + Maria Skrężyna – od Edyty i Roberta Krzemieniów
 88. + Maria Skrężyna – od wnuków: Alicji i Nikodema z żoną
 89. + Maria Skrężyna – od swatowej Janiny
 90. + Maria Skrężyna – od Anety i Artura Zduń z rodziną
 91. + Maria Skrężyna – od rodziny Zająców z Piotrkowic
 92. + Maria Skrężyna – od Kazimierza Hadasa
 93. + Maria Skrężyna – od sąsiadek Joanny i Małgorzaty
 94. + Maria Skrężyna – od Ludwika Burchata z córkami
 95. + Maria Skrężyna – od Teresy i Pawła Klochów
 96. + Maria Skrężyna – od Mateusza i Jolanty Kot z dziećmi
 97. + Maria Skrężyna – od Zofii Machety
 98. + Maria Skrężyna – od Ewy i Pawła Góralów
 99. + Maria Skrężyna – od Agnieszki Kloch z rodziną
 100. + Maria Skrężyna – od rodziny Łąckich
 101. + Maria Skrężyna – od Małgorzaty Wrony z rodziną
 102. + Maria Skrężyna – od rodziny Karasiów
 103. + Maria Skrężyna – od Joanny i Tadeusza Przęczków z rodziną
 104. + Maria Skrężyna – od Zofii Przęczek
 105. + Maria Skrężyna – od Jolanty i Bogdana Wiatr z rodziną
 106. + Maria Skrężyna – od Joli Sikorskiej
 107. + Maria Skrężyna – od szwagra Andrzeja z rodziną
 108. + Maria Skrężyna – od Anny i Jerzego Mazurkiewiczów
 109. + Maria Skrężyna – od Henryka i Krystyny Różyckich
 110. + Maria Skrężyna – od Waldemara Różyckiego z rodziną
 111. + Maria Skrężyna – od Wojciecha i Stanisławy Pyrdów z Karwodrzy
 112. + Maria Skrężyna – od Pracowników Sklepu Stokrotka z Łękawicy
 113. + Maria Skrężyna – od Janiny Bernal z rodziną
 114. + Maria Skrężyna – od Oliwi Fryc Oswald
 115. + Maria Skrężyna – od Teresy i Bogdana Steców
 116. + Maria Skrężyna – od Ewy i Piotra Jękotów
 117. + Maria Skrężyna – od siostrzenicy Wioletty z mężem
 118. + Maria Skrężyna – od siostrzeńca Mateusza z żoną
 119. + Maria Skrężyna – od Kamila Zduń
 120. + Maria Skrężyna – od Dawida Zduń
 121. + Maria Skrężyna – od siostrzeńca Dariusza z żoną i dziećmi
 122. + Maria Skrężyna – od chrześnicy Elżbiety z mężem i synem
 123. + Maria Skrężyna – od siostrzenicy Magdaleny z mężem i dziećmi
 124. + Maria Skrężyna – od siostrzeńca Rafała z żoną i dziećmi
 125. + Maria Skrężyna – od Katarzyny i Pawła Kolbusz
 126. + Maria Skrężyna – od Zuzanny i Pawła Bradło
 127. + Maria Skrężyna – od Alicji i Andrzeja Baran
 128. + Maria Skrężyna – od Doroty Kras z mężem
 129. + Maria Skrężyna – od Haliny i Jana Skrężynów
 130. + Maria Skrężyna – od Mirosława z rodziną
 131. + Maria Skrężyna – od Krzysztofa z rodziną
 132. + Maria Skrężyna – od Łukasza z rodziną
 133. + Maria Skrężyna – od Pikulów i Snopków
 134. + Maria Skrężyna – od Krystyny Zaprzałka
 135. + Maria Skrężyna – od Bogdana Steca z rodziną
 136. + Maria Skrężyna – od Marii i Waldemara Kocoł
 137. + Maria Skrężyna – od Anny Kocoł