7 Niedziela Wielkanocna – Wniebowstąpienie Pańskie
Łk 24,46-53

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Wspominając Wniebowstąpienie Jezusa nie możemy zapominać, że choć nie jest On już obecny między nami w taki sposób, jak to miało miejsce, gdy chodził drogami Palestyny, to pozostał w najcenniejszych darach, jakimi są Eucharystia i Jego Słowo. Są to te przestrzenie naszego ziemskiego życia, w których możemy spotkać się z Nim każdego dnia. Czy korzystamy z tego daru należycie? Czy karmimy się Jego słowem i Ciałem? Te dary są drogą, która prowadzi nas ku wieczności, ku wypełnieniu się obietnicy, że Jezus poprzedził nas w drodze do Ojca.
Papież św. Grzegorz Wielki pisał: „Toteż, najdrożsi bracia, tam winniśmy za Nim dążyć sercem, dokąd, jak wierzymy, ciałem wstąpił. […] Choć jeszcze duchem miotają zamieszki, jak kotwicę swej nadziei zarzućcie w wiecznej Ojczyźnie, umacniając swego ducha w prawdziwej światłości. Oto usłyszeliśmy, że Pan wstąpił do nieba” (In Evangelium, Homilia XXIX). Święto Wniebowstąpienia jest dla nas swoistym wezwaniem do pokuty i naprawy swojego życia, do zarzucenia kotwicy w wieczności, do której jesteśmy powołani. Jest też oczekiwaniem na obiecanego Ducha, który uzdolni nas do podjęcia zaproszenia bycia uczniem i odpowiedzi na wezwanie Pana: „Oto ja, poślij mnie”.

(źródło: mateusz.pl/czytania/2022/20220529.html)

W związku z coraz większą liczbą uchodźców z Ukrainy przybywających na teren naszej diecezji, bardzo prosimy osoby, które już przyjęły uchodźców pod swój dach, o zgłaszanie ich obecności władzom samorządowym, oczywiście za wiedzą i zgodą samych zainteresowanych. Także do tych władz powinny się zwrócić osoby, które wyrażają gotowość przyjęcia uchodźców w najbliższych dniach, aby uzyskać niezbędne informacje. Niezależnie od tego prosimy o zgłaszanie obecności gości z Ukrainy także w parafii, aby parafialny zespół Caritas mógł w razie potrzeby udzielić im stosownej pomocy. Caritas Diecezji Tarnowskiej nie będzie na razie organizowała ogólnodiecezjalnej zbiórki darów rzeczowych dla Ukrainy. Parafie, które już przyjęły uchodźców, organizują zbiórki lokalne, z uwzględnieniem potrzeb konkretnych osób np. małych dzieci, osób starszych itp. Zachęcamy wszystkich do ofiarności podczas dzisiejszej zbiórki pieniędzy na cele charytatywne ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uchodźców z Ukrainy.

Ponadto uruchomiliśmy prosty w obsłudze internetowy kwestionariusz, który będzie podawał przybliżoną liczbę uchodźców z Ukrainy na terenie diecezji tarnowskiej. Pozwoli nam to poznać skalę zjawiska i lepiej koordynować działania. Bardzo prosimy, aby wypełniali ją jedynie duszpasterze (lub osoby przez nich wyznaczone) na podstawie kolejnych zgłoszeń otrzymywanych od parafian. Liczbę zgłoszonych osób należy wprowadzić do formularza podając nazwę parafii, łączną liczbę przyjętych uchodźców oraz wyszczególnić liczbę osób dorosłych i dzieci (do 18 roku życia). Aby dopisać kolejne zgłoszenie wystarczy znowu wypełnić ankietę, podając tylko liczbę nowych osób.

Link do kwestionariusza:
https://kwestionariusz.diecezja.tarnow.pl/Page/EventPage/86

MIEJSCE SPOTKAŃ: MOSiR w Tuchowie, ul. Żeromskiego 3a

ZAPISY: tel. 12 444 79 22 wew. 3 lub www.arka.1815.pl

SPOTKANIA SĄ BEZPŁATNE!

Diecezjalna Fundacja Auxilium uruchamia w Tuchowie grupę wsparcia dla rodziców niemowląt i małych dzieci (do 3 roku życia) oraz osób spodziewających się dziecka. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu w sali konferencyjno-szkoleniowej MOSiR przy ul. Żeromskiego 3a. Grupa wsparcia to miejsce, gdzie pod okiem psychoterapeuty osoby znajdujące się na początku drogi zwanej rodzicielstwem, mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i trudnościami z innymi. Bezpieczna przestrzeń, gdzie zamiast oceny można spotkać zrozumienie, pozwoli przyglądnąć się sobie i innym w roli Rodzica, a dzięki pracy ze swoimi potrzebami i emocjami (w tym złością), łatwiej i efektywniej można będzie radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Więcej szczegółów znajduje się na stronie Poradni Arka – arka.1815.pl oraz na plakacie. Spotkania są bezpłatne.

Bardziej szczegółowe informacje:
Grupa wsparcia dla rodziców niemowląt i małych dzieci (do 3 roku życia) oraz osób spodziewających się dziecka:
Pojawienie się na świecie dziecka, nawet najbardziej wyczekiwanego, stanowi dla wielu rodziców niemałe wyzwanie. Narodziny to czas wielkich zmian dla całej rodziny, to czas konfrontacji naszych wyobrażeń na temat rodzicielstwa z rzeczywistością. Otoczenie, które ocenia zamiast wspierać oraz media, które lansują niedościgniony obraz idealnej matki/idealnego ojca, sprawiają, że rodzic w obawie przed krytyką, nie rozmawia o swoich trudnościach i z trudem zwraca się po pomoc. Takie osamotnienie coraz częściej prowadzi m.in. niskiego poczucia własnej wartości rodzica, niekontrolowanych wybuchów złości, czy depresji okołoporodowej.
Grupa wsparcia to miejsce, gdzie osoby znajdujące się na początku drogi zwanej Rodzicielstwem, mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i trudnościami z innymi. Bezpieczna przestrzeń, gdzie zamiast oceny można spotkać zrozumienie, pozwoli przyglądnąć się sobie i innym w roli Rodzica. Dzięki pracy ze swoimi potrzebami i emocjami (w tym złością), łatwiej i efektywniej można będzie radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Rodzic, który otrzyma wsparcie, sam stanie się wsparciem dla rozwijającego się dziecka.
Grupa wsparcia adresowana jest do rodziców niemowląt i małych dzieci (do 3 roku życia), a także osób spodziewających się dziecka, którzy mierzą się z trudnościami nowej roli oraz chcąc zbudować lepszą relację z dzieckiem.
Grupa ma charakter półotwarty i długoterminowy (ok. 10 tygodni). Liczba osób w grupie nie może przekroczyć 12 osób. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu w siedzibie Poradni Specjalistycznej ARKA w Tarnowie. Czas trwania jednego spotkania to około 2 godziny.
Spotkania grupy wsparcia poprowadzi Monika Dziadosz – Grzesik, pedagog, psychoterapeuta. Pracuje w Zielonym Domku w Krakowie – placówce edukacyjno-terapeutycznej dla dzieci i rodziców; jest wolontariuszką w Poradni Specjalistycznej i Telefonie Zaufania „Arka” w Tarnowie. Prywatnie mama dwójki dzieci w wieku 3 i 5 lat.

25.08.2021 Bp Andrzej Jeż dokonał w naszej świątyni uroczystego poświęcenia instrumentu organowego.

Dowiedz się więcej o naszych organach oglądając materiał filmowy.

W związku z rokiem Jakubowym w naszej parafii będą odprawiane następujące nabożeństwa:

– codziennie o 17.30 różaniec prowadzony przez róże różańcowe i inne grupy parafialne

– codziennie podczas wieczornej Mszy Świętej katechezy katechizmowe dla  dorosłych

– w każdy piątek o 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja po niej do godz. 18.00

– całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu w 25 dniu każdego miesiąca

–  Msze Święte o godz. 18.00 a po niej nabożeństwo do Św. Jakuba, z procesją do pięciu stacji przez pięć dni przed Odpustem Świętego Jakuba przypadającym w ostatnią niedzielę lipca

– poświęcenie nowego 20. Głosowego instrumentu organowego zamontowanego w odnowionej barokowej szafie w dniu odpustu parafialnego w ostatnią niedzielę lipca 2021 r.

– pielgrzymka rowerowa do Sanktuarium Świętego Jakuba w Jakubowie na Dolnym Śląsku w okresie wakacji (jeśli nie przeszkodzi epidemia)

Powyższa lista nie jest jeszcze zamknięta i może być uzupełniona.

W związku z rozpoczynającym się 1 stycznia 2021 Jubileuszowym Rokiem Jakubowym, Stolica Apostolska wydała dekret o możliwości uzyskania odpustu zupełnego w tym Roku pod podanymi warunkami w wyznaczonych kościołach stacyjnych (w załączeniu). Na terenie naszej diecezji są to następujące kościoły:

·       kościół pw. NMP Matki Kościoła i sanktuarium św. Jakuba St. Ap. w  Brzesku

·       kościół pw. św. Jakuba St. Ap. w Podegrodziu

·       kościół pw. św. Jakuba St. Ap. w Tuchowie

Ojcze Święty, Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ze czcią prosi o udzielenie odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Waszej Świątobliwości) wiernym, którzy w duchowej łączności z Jubileuszem Compostelli, od dnia 31 grudnia 2020 r. aż do dnia 31 grudnia 2021 r., w Roku Świętym Jakubowym, odrywając się w duchu od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawiedzą w formie pielgrzymki którykolwiek z 48 kościołów stacyjnych, wymienionych w wykazie przesłanym do Penitencjarii Apostolskiej w dn. 8 grudnia 2020 r., i pobożnie wezmą tam udział w obchodach jubileuszowych, lub przynajmniej przez odpowiednio długi czas pozostaną na pobożnym rozmyślaniu, kończąc je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jakuba Większego, Apostoła.

Dnia 14 grudnia 2020 r.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka chętnie udziela łaski zgodnie z prośbami na cały Rok Święty Jakubowy. Osoby w podeszłym wieku, chorzy oraz wszyscy, którzy z ważnej przyczyny nie mogą opuścić domu, mogą w równym stopniu uzyskać odpust zupełny, wzbudziwszy w sobie niechęć wobec jakiegokolwiek grzechu oraz intencję wypełnienia, skoro tylko będzie to możliwe, trzech zwyczajnych warunków, jeśli przed jakimkolwiek obrazem Świętego będą się łączyć duchowo z obchodami jubileuszowymi, poleciwszy miłosierdziu Bożemu swoje modlitwy, cierpienia lub niedogodności własnego życia. Dlatego więc, aby dostęp do łaski Bożej, udzielanej mocą władzy kluczy Kościoła, okazał się łatwiejszy przez duszpasterską miłość, Penitencjaria usilnie prosi, aby kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia do przyjmowania spowiedzi, ochoczo i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty.

Dziękujemy osobom i rodzinom, które składają ofiary na tacę, lub robią przelewy na konto naszej parafii. Jesteśmy wdzięczni za każdy dar serca. Zakończyliśmy renowację szafy organowej i montaż nowego instrumentu organowego. Łączny koszt:

– renowacji szafy organowej wraz z przebudową chóru wyniósł ok. 200 tys. zł.,

– trzy głosy piszczałkowe plus instrument (manuał) kupione w Niemczech w Laukaf, kosztowały ponad 41 tys. euro (ok. 180 tys. zł.),

– 17 głosów wykonanych w Polsce za cenę 338 tys. zł. wraz z obudową manuału i montażem całości.

Sam nowy instrument wraz z montażem 518 tys. zł. (cena bardzo przystępna).

Do spłaty pozostało naszej parafii jeszcze 145 tys. zł. Obecnie stać nas zaoszczędzić na spłatę średnio 7-8 tys. zł. miesięcznie, dlatego na dotychczasowych warunkach raty będziemy spłacać przez niecałe dwa lata.

Nasze konto:
Parafia Św. Jakuba Starszego Apostoła
ul. Kościuszki 8a, 33-170 Tuchów
nr konta 
82 85890006 0100 0011 9151 0001

Przelewy można robić na następujące cele z dopiskiem:

– pokrycie pozostałych kosztów nowego 20-to głosowego instrumentu (145 tys. zł.),

– na Ukrainę (pomoc zniszczonym parafiom),

– zaległe ogrzewanie kościoła,

– dokończenie poddasza organistówki, na której wykonano nowy dach,

– na Caritas (pomoc seniorom),

– na misje,

– koszty bieżące,

– pilne inwestycje gospodarcze to malowanie kościoła zewnątrz, aby nie doszło do degeneracji tynków i ze względów estetycznych (jeśli będą środki to latem 2022 r. w 200-lecie konsekracji naszego kościoła) i inne.