GRUPA MODLITEWNA
Wspólnota Modlitewna Jezusa Ukrzyżowanego
przy parafii św. Jakuba Apostoła w Tuchowie
HISTORIA:
W roku 2003 odbyły się w naszej parafii rekolekcje ewangelizacyjne, które trwały przez siedem tygodni. Uczestniczący w nich wierni czytali codziennie Pismo Święte, a w niedzielę spotykali się na Eucharystii i wspólnych rozważaniach. Rekolekcje prowadził ks. Stefan Irla z grupami modlitewnymi
z Dębicy i Limanowej. Brało w nich udział około 70 osób. Na zakończenie, 8 listopada, odbyła się uroczystość „Zesłania Ducha Świętego” na uczestników rekolekcji. Datę tę przyjmuje się za powstanie Grupy Modlitewnej. Pierwszym opiekunem został ks. Piotr Sobczak, a po Jego odejściu z naszej parafii opiekunem grupy został ks. Paweł Lis. Następnie w latach 2010 – 2016 opiekunem wspólnoty był ks. Tomasz Starzec. Od 2016 roku naszą grupę prowadzi ks. Jerzy Ochał.
GRUPA DZIŚ:
Obecnie wspólnota zbiera się w każdy poniedziałek na wieczornej Eucharystii połączonej
z Liturgią Godzin tj. nieszporami oraz na adoracji Najświętszego Sakramentu opartej na uwielbieniu
i rozważaniu Słowa Bożego. Następnie kontynuujemy modlitwę w salce przy kościele. Rozpoczynamy pieśnią do Ducha Świętego prosząc o światło, prowadzenie i potrzebne dary. W modlitwie spontanicznej i śpiewie pieśni wielbimy Pana Boga, dziękujemy za wszelkie łaski i prosimy Go
o wsparcie w naszych codziennych troskach. Pamiętamy również w modlitwie o naszych rodzinach, parafii, kapłanach, Ojczyźnie i całym Kościele Świętym. Na zakończenie spotkania odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i dzielimy się różnymi sprawami i doświadczeniami.
CO ROBIMY?:
Oprócz poniedziałkowych spotkań, nasza Grupa uczestniczy w różnych innych akcjach:
– w każdy piątek o godz. 15.00 w kościele parafialnym uczestniczymy w Koronce do Bożego Miłosierdzia, a po niej w indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu,
– w pierwsze czwartki miesiąca uczestniczymy w wieczornej Mszy Świętej i adoracji modląc się za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne,
– prowadzimy adorację w Wielki Czwartek,
– uczestniczymy i prowadzimy nabożeństwa różańcowe i nabożeństwa Drogi Krzyżowej,
– jeździmy co roku na spotkanie grup Odnowy w Duchu Świętym w Limanowej,
-prowadzimy coroczną Koronkę do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast, w kilku punktach naszego Tuchowa,
– organizujemy pielgrzymki,
– obchodzimy uroczyście rocznicę powstania wspólnoty,
– spotykamy się na wspólnym kolędowaniu, imieninach i ogniskach.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w naszą grupę, by poprzez modlitwę
i doświadczenie wspólnoty rozwijać swoją relację z Bogiem i dawać o Nim świadectwo, aby „nasze życie upodobniło się do Chrystusa w Duchu Świętym na chwałę Boga Ojca” (KKK 2558)