„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.” KKK 1660

 

 

 

W celu zawarcia Sakramentu Małżeństwa

1 Należy zgłosić się do kancelarii Parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem. (Pierwsza rozmowa przedmałżeńska w kancelarii potrwa ok 1 godz. należy się na nią umówić z ks. Jerzym tel.  14 6525510 )

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kościelnego narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej parafii zamieszkania jednego z nich.

Uwaga: parafią zamieszkania jest parafia faktycznego pobytu od co najmniej 3 miesięcy i nie jest uzależniona od miejsca zameldowania.

Jeżeli mieszkają na terenie różnych parafii, wybierają jedną z nich, w której będzie miało miejsce przygotowanie i ślub.

 

2 Na I rozmowę należy przynieść ze sobą:

– metrykę chrztu i bierzmowania (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią) wydaną nie wcześniej niż 3 miesiące,

– dowód osobisty,

– świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej, bądź zawodowej,

– świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński).

– w przypadku osób po ślubie cywilnym – akt zawarcia ślubu cywilnego.

– wprzypadku wdowy lub wdowca – akt zgonu współmałżonka.