„Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.” 1 Tes 4,13-14

 

 

 

 

 

Pogrzeby w naszej parafii odprawiamy od poniedziałku do piątku w godzina popołudniowych oraz o dowolnej porze w sobotę z wyjątkiem uroczystości. Nie odprawiamy pogrzebów w niedzielę.

Przychodząc w sprawie pogrzebu należy zabrać ze sobą

Akt Zgonu

Zaświadczenie dla Administracji Cmentarz

Jeżeli zmarły nie był naszym parafianinem potrzebna jest zgoda właściwego proboszcza.