Placówka Wsparcia Dziennego „Kubusie” przy Parafii św. Jakuba Ap. w Tuchowie

Placówka prowadzona jest przez Parafię dzięki współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. Świetlica została założona 1 grudnia 2002 roku z inicjatywy Akcji Katolickiej i ówczesnego księdza proboszcza Zbigniewa Pietruszki. Oficjalne otwarcie placówki odbyło się 2 lutego 2003 roku z udziałem przedstawicieli starostwa i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. Poświęcenia dokonał ks. Antoni Mikrut.
Placówka Wsparcia Dziennego „Kubusie” prowadzona jest w formie opiekuńczej, podejmowane są działania ukierunkowane na udzielenie wsparcia rodzicom w sprawowaniu ich podstawowych funkcji, pomocy rodzinom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Placówka zapewnia opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań. Realizowane są także zajęcia profilaktyczne.
Placówka posiada 25 miejsc, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat. Od początku swojego istnienia, wsparciem i pomocą w Kubusiach zostało objętych prawie 150 dzieci i młodzieży, pochodzących głównie z rodzin naszej parafii. Dzieci przyjmowane są na wniosek rodziców, szkoły, MOPS-u. O objęciu dziecka tą formą pomocy decyduje kierownik, po rozeznaniu sytuacji rodzinnej. Świetlica współpracuje ze szkołą, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i innymi instytucjami i ośrodkami z terenu powiatu tarnowskiego.
Placówka jest czynna przez cały rok. Zajęcia w świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku, w godz. od 14.00 do 18.00, a w dni wolne od nauki szkolnej (ferie zimowe i wakacje) od 9.00 – 13.00.
Każdego dnia odrabiamy zadania domowe, otrzymujemy ciepły i smaczny posiłek. Mamy możliwość twórczego wykorzystania czasu wolnego, zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności. Podczas zajęć uczymy się współpracować w grupie, pomagać innym. Chętnie bierzemy udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, teatralnych, komputerowych, sportowych. Swoimi talentami i zdolnościami możemy się wykazać podczas różnych świetlicowych konkursów. Dwa razy w roku, z okazji Dnia Rodziny i Bożego Narodzenia, przygotowujemy własne przedstawienia dla naszych bliskich. Angażujemy w nie wszystkie Kubusie, a nawet rodziców. W okresie wakacji wyjeżdżamy na 6-dniowy wypoczynek w góry. Chodzimy na ogniska, lody, boisko.
Pamiętamy o wspólnym świętowaniu naszych urodzin i imienin, jak również Pierwszej Komunii Świętej dzieci oraz Bierzmowaniu. Organizujemy zabawę noworoczną, bal karnawałowy, Dzień Dziecka, andrzejki, Bal Wszystkich Świętych, spotkanie ze Świętym Mikołajem. W okresie świątecznym przygotowujemy okolicznościowe kartki i upominki, którymi z radością obdarowujemy władze miasta, dyrektorów szkół i osoby wspierające naszą działalność. Dbamy o rozwój ducha poprzez uczestnictwo w każdy piątek w Koronce do Bożego Miłosierdzia, w nabożeństwach majowych, różańcowych i Drogi Krzyżowej oraz przygotowywanie palmy wielkanocnej.
Kubusie to radość, uśmiech, zabawa, pomoc, wsparcie, rozwój …. po prostu jedna, wielka, głośna RODZINA!