Liturgiczna Służba Ołtarza jest wspólnotą chłopców posługujących przy ołtarzu podczas sprawowania Mszy św. czy nabożeństw. Uczestniczą w życiu wspólnoty parafialnej nie tylko na gruncie liturgii ale także podejmując inne zadania i pomoc przy parafii.

Obecnie wspólnotę LSO przy naszej parafii tworzy 14 ministrantów oraz 21 lektorów. Wśród nich jest 3 Ceremoniarzy, którzy koordynują Liturgię jako mistrzowie ceremonii. Ten najwyższy stopień w formacji liturgicznej uzyskali: Rafał Chwistek, Filip Ciszek i Adrian Lechowicz. Obecnym opiekunem LSO jest ks. Grzegorz Nosal.

Spotkania przy wspólnej modlitwie, nauce i ćwiczeniach odbywają się w czwartki w salce parafialnej:

ministranci o godz. 17:00,

lektorzy ok. godz. 18:30.

W języku łacińskim ,,ministrare” znaczy ,,służyć”. Ministrant jest pomocnikiem kapłana. Lektor czyta Słowo Boże. Przed promocjami zarówno ministranckimi jak i lektorskimi kandydaci przechodzą serię spotkań czyli tzw. kurs przygotowawczy oraz lektorski. Stają się ministrantami i lektorami po złożeniu uroczystej przysięgi podczas Mszy Świętej. Do grona ministrantów przyjmuje się chłopców po pierwszej komunii św. i starszych. Lektorem zostają, ci którzy ukończyli kurs lektorski, przeważnie uczniowie szkół średnich i studenci.

Ministranci i lektorzy naszej parafii uświetniają zarówno duże uroczystości (np. Triduum Paschalne, Święta Bożego Narodzenia) jak i codzienne liturgie oraz nabożeństwa. Głównym zadaniem lektorów jest odpowiednia oprawa Liturgii Słowa, zaś w roli ministrantów jest przygotowywanie ołtarza i pomaganie księdzu podczas liturgii. W okresie poświątecznym pomagają księżom podczas wizyt duszpasterskich na terenie parafii.

Chłopców, którzy pragną we wspólnocie z kolegami służyć Jezusowi obecnemu w sakramentach oraz liturgii Kościoła serdecznie zapraszamy. Ministranci i lektorzy nie tylko służą w liturgii pogłębiając swoją wiarę, ale również rozwijają swoją osobowość poprzez integrację, spotkania, wyjazdy, rekreację, sport itd.