Ogłoszenia
XXII Niedziela Zwykła

1. Dzisiaj kolejna niedziela synodalna, której tematem jest katechizacja szkolna, a ta ze swej natury powinna być wychowywaniem w wierze dzieci i młodzieży, a nie tylko przekazywaniem wiedzy. Módlmy się o pełny udział wszystkich uczniów w katechizacji szkolnej, bo katecheza – jak nauczał św. Jan Paweł II – rodzi się z wiary i służy wierze. Za tydzień, w pierwszą niedzielę miesiąca, będzie zmiana tajemnic różańcowych.

2. W naszej wspólnocie parafialnej w miejsce Księży Marka i Dariusza witamy nowych księży wikariuszy; księdza Marcina Górskiego, który przybył do nas z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie i księdza Grzegorza Nosala, który przybył do nas także z Tarnowa – z Parafii M.B. Fatimskiej. Ich samych oraz ich  posługę w naszej parafii obejmijmy serdeczną modlitwą, życząc owocnej pracy duszpasterskiej i katechetycznej.

3. We wtorek od godz. 17.00 zapraszamy na spowiedź przed rozpoczęciem roku szkolnego
i katechetycznego dzieci, młodzież, nauczycieli  i rodziców.

4. Od środy (1 września) przywracamy w naszym kościele zwyczajny porządek Mszy
w dni powszednie: o 6.15; 7.00 i 18.00. Od przyszłej niedzieli przywracamy Mszę Świętą o godz. 14.00. Kancelaria Parafialna od środy będzie czynna od 17:00 do 18:00. W soboty po porannej Mszy Świętej.

5. Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego będzie w środę (1 września):

  • Msza święta dla uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego oraz  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w naszym kościele o godz. 8:00.
  • Dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej u nas w kościele o 9:00. Następnie uczniowie pod opieką rodziców przejdą do szkoły
  • Msza Święta w 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, szkół, organizacji społecznych (pocztów sztandarowych) o godz. 16.00,  po niej apel przy pomniku ofiar. Po apelu wieczór literacki z poezją Norwida i Baczyńskiego we dworze w Burzynie.

6. W tym tygodniu wypadają: pierwszy czwartek,  piątek i sobota miesiąca:

  • W czwartek nabożeństwo eucharystyczne po Mszy Świętej o godz. 18.00.
  • W piątek spowiedź  od 14.30 oraz 17.30.
  • Dodatkowa Msza święta o 15:00, a po niej Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Na pierwszy piątek zapraszamy wszystkich, zwłaszcza dzieci i młodzież

  • Do chorych  kapłani udadzą się  według następującego porządku: w piątek Ks. Proboszcz i Ks. Łukasz oraz Ks. Grzegorz (dawny rejon Ks. Dariusza) od godz. 8.00; natomiast Ks. Marcin (dawny rejon Ks. Marka) od godz. 10.00, a Ks. Jerzy w sobotę od godz. 8.30.
  • Nabożeństwo w pierwszą sobotę miesiąca z różańcem będzie o godz. 17:00.

7. W piątek wieczorem na Mszy świętej o godz. 18.00 będziemy się modlić w intencji Ks. Grzegorza Nosala – naszego wikariusza, który w tym dniu będzie obchodził swoje imieniny.

8. Spotkania poszczególnych grup parafialnych: Liturgicznej Służby Ołtarza, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Młodych na Progu oraz starszych ogłosimy w następną niedzielę.

9. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy w drodze do wieczności: śp. Bożenę Micór. Polećmy ją Bożemu Miłosierdziu…

APEL

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

WS. DNIA SOLIDARNOŚCI Z AFGAŃCZYKAMI

Od kilu tygodni jesteśmy świadkami dramatycznych wydarzeń w Afganistanie, związanych ze zmianą władzy. Wiele tysięcy Afgańczyków ratuje swoje życie i zdrowie ucieczką z kraju, szukając pomocy we wspólnocie międzynarodowej. Wsłuchując się w głos papieża Franciszka, który wezwał wszystkich ludzi dobrej woli, by „modlili się do Boga pokoju, aby zamilkł szczęk oręża i by można było znaleźć rozwiązania przy stole dialogu”, zwracam się z apelem do pasterzy i wiernych Kościoła w Polsce o modlitwę i pomoc materialną dla cierpiącego ludu Afganistanu.

W związku z powyższym, ogłaszam niedzielę 5 września br. „Dniem Solidarności z Afgańczykami”. Dziękuję wszystkim księżom biskupom, którzy podczas Rady Biskupów Diecezjalnych, na Jasnej Górze dnia 25 sierpnia br., poparli jednogłośnie ideę ogólnopolskiej zbiórki na ten cel. Apeluję, aby w niedzielę 5 września, w każdym kościele i kaplicy w Polsce w czasie modlitwy powszechnej prosić Boga o pokój w Afganistanie oraz w intencji Afgańczyków, a po Mszach Świętych zorganizować kwestę na ich rzecz. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na długofalowe wsparcie działań Caritas na rzecz migrantów i uchodźców, zarówno w Polsce jak i za granicą. We współpracy z Caritas w Pakistanie, kraju, w którym znajduje się największa grupa uchodźców z Afganistanu, rozpocznie się trzymiesięczna interwencja humanitarna natychmiastowej pomocy dla około 1500 rodzin.

W Polsce już działają Centra Migrantów i Uchodźców prowadzone przez Caritas Polska oraz Caritas diecezjalne. Caritas Polska uruchomi ogólnopolski program wsparcia dla uchodźców w naszej ojczyźnie – od pomocy duchowej, psychologicznej, socjalnej, poprzez pomoc językową, prawną i medyczną, aż po doradztwo zawodowe, wsparcie międzykulturowe oraz wsparcie wolontariatu parafialnego i komunikacji z mediami. Już teraz dziękuję wszystkim wiernym za pozytywną odpowiedź na mój apel ufając, że kolejny raz Polacy pokażą swoje szlachetne serca.

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy