Poniedziałek Wielkanocny
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś i przez całą Oktawę Wielkanocy zapraszamy na nieszpory połączone z wieczorną Mszą świętą. Kolejny dzień nowenny przed świętem Miłosierdzia będzie dziś z nieszporami o 17:45.

2. Chcemy wyrazić naszą wdzięczność tym, którzy przygotowali nas do przeżycia Świąt Wielkanocnych:

  • Pani Ani wraz z rodziną za przystrojenie kościoła i przygotowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego;
  • Siostrze Mistrzyni i nowicjuszkom za prowadzenie Jutrzni i innych nabożeństw;
  • Ochotniczej Straży Pożarnej z Tuchowa za wartę honorową przy Grobie;
  • Panu Kościelnemu oraz Organiście i Chórowi Męskiemu za upiększenie Liturgii śpiewem;
  • Grupom Parafialnym za prowadzenie modlitw i nabożeństw: Różom Różańcowym, Dziewczęcej Służbie Maryjnej, Zespołowi Pokolenia, Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży, Akcji Katolickiej i Grupie Modlitewnej;
  • Członkom Caritas za prowadzenie zbiórek pieniężnych, rozprowadzenie baranków i paschalików oraz przygotowanie paczek i życzeń dla potrzebujących i chorych;
  • Szczególne podziękowania należą się Księdzu Grzegorzowi oraz Liturgicznej Służbie Ołtarza za przygotowanie Liturgii Triduum Paschalnego;
  • Księdzu Marcinowi dziękujemy za wygłoszenie tegorocznych Kazań Pasyjnych;
  • Dziękujemy wszystkim za okazaną nam kapłanom i parafii życzliwość i życzenia świąteczne. Niech dobry Bóg każdemu wynagrodzi jego trud i obficie błogosławi!

3. W piątek z racji oktawy Świąt Zmartwychwstania Pańskiego nie obowiązuje abstynencja od pokarmów mięsnych.

4. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej wraz z rodzicami odbędzie się w najbliższą sobotę w kościele o godz. 9.oo.

5. Najbliższa niedziela będzie obchodzona z woli samego Chrystusa objawionej św. Faustynie jako Niedziela Miłosierdzia. Z tej okazji po Mszy świętej o godz. 14:00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia. To również Niedziela modlitw za kierowców.

6. Również w niedzielę Miłosierdzia Bożego uczniowie Licem Ogólnokształcącego w Tuchowie przeprowadzą przy naszym kościele akcję „Pola Nadziei”, podczas której będziemy mogli wesprzeć swoimi ofiarami Tarnowskie Hospicjum Domowe.

7. Dziękujemy za wszystkie ofiary złożone w dniu wczorajszym na cele inwestycyjne w naszej parafii, zwłaszcza na spłatę kolejnej raty za nowy instrument organowy oraz z Wielkiego Piątku na utrzymanie miejsc świętych w Ziemi Świętej, a także za dzisiejszą tacę na Uczelnie Katolickie. Bóg zapłać!

8. Uroczystość św. Wojciecha, głównego Patrona Polski wypadająca w tym roku w Oktawie Wielkanocy jest przeniesiona na wtorek 26 kwietnia.

9. Niech Zmartwychwstały Chrystus prowadzi nas na naszych codziennych drogach, pomaga zachować godność dzieci Bożych i umacnia swoim błogosławieństwem.

——————————————————

KOMUNIKAT BISKUPA TARNOWSKIEGO W ZWIĄZKU ZE ŚWIĘTEM CARITAS

Drodzy Diecezjanie!
Trwając w paschalnej radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego kontynuujemy nasze duchowe przygotowanie do Święta Bożego Miłosierdzia, które przypada w II Niedzielę Wielkanocną. Przygotowanie rozpoczęliśmy w Wielki Piątek, czyli w dniu śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Ten fakt uświadamia nam, że Boże miłosierdzie ma swoje źródło w zbawczej Ofierze Krzyża i osiąga swoje dopełnienie w tajemnicy zmartwychwstania Jezusa. Nie ma zatem takiego zła i takiej ludzkiej tragedii, których nie mogłoby ogarnąć Boże miłosierdzie. Ma to szczególne znaczenie w obecnej dramatycznej sytuacji dla całego świata, który leczy jeszcze rany zadane przez trwającą od ponad dwóch lat pandemię a teraz musi mierzyć się z kolejnym nieszczęściem, jakim jest wojna. Ufamy jednak, że Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu dopomoże przywrócić pokój, ukoić ból i powrócić uchodźcom wojennym do swojej ojczyzny, do swoich rodzin i bliskich. Potrzebny jest tutaj także wysiłek ludzi dobrej woli, którzy na co dzień kierują się miłosierdziem i zło pokonują mocą czynionego dobra.

Niedziela Miłosierdzia obchodzona jest od wielu lat w Kościele w Polsce jako Święto Caritas, a w tym roku również jako „Dzień Dobra” świadczonego innym na wzór Jezusa Miłosiernego. Rozpoczyna ona także Tydzień Miłosierdzia, którego uroczyste zakończenie w wymiarze ogólnodiecezjalnym będzie miało miejsce w sobotę 30 kwietnia w kościele Bożego Miłosierdzia w Wielogłowach, gdzie o godz. 11.00 będzie sprawowana uroczysta Msza święta. Gorąco zapraszam do włączenia się w przeżywanie   tych wydarzeń a także wyrażam wdzięczność wobec tych wszystkich, którzy kierując się miłością miłosierną śpieszą potrzebującym z pomocą oraz ofiarują w ich intencji modlitwę i cierpienia.

Tragiczne wydarzenia ostatnich tygodni uświadomiły nam, że prawdziwa miłość i miłosierdzie nie znają granic, barier językowych i różnic religijnych. Dobitnym tego świadectwem była zbiórka ofiar pieniężnych przeprowadzona przez Caritas na początku Wielkiego Postu, która zamknęła się kwotą ponad 3 milionów złotych. Dziękuję Wam, drodzy Diecezjanie, za ten hojny dowód solidarności i braterstwa z narodem ukraińskim. Dziękuję też tym wszystkim, którzy otworzyli drzwi swoich domów dla uchodźców, a teraz organizują dla nich wszechstronną pomoc w trudnym procesie powolnego adaptowania się do nowej sytuacji życiowej. Szczególne słowa uznania pragnę skierować do wszystkich organizatorów i uczestników wielkiej akcji „Paczka dla Ukrainy”, która została przeprowadzona przez Caritas pod koniec marca. W wymiarze diecezjalnym udało się przygotować prawie 6 000 takich paczek o łącznej wartości przekraczającej 1 milion 200 tysięcy złotych. Ufam, że z upływem czasu to wielkie zaangażowanie całej diecezji i każdego poszczególnego diecezjanina nie osłabnie, ale nabierze bardzo uporządkowanego i długofalowego charakteru. Dopiero wtedy, gdy zakończy się koszmar wojny, będzie czas na podsumowanie wszystkich naszych wspólnych działań.

Posługa Caritas, która będzie też tematem obrad najbliższej Sesji Plenarnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej, obejmuje swoim zasięgiem nie tylko nadzwyczajne sytuacje, ale w zasadniczej mierze jest skoncentrowana przez cały rok na niesieniu pomocy ubogim, chorym i cierpiącym zamieszkującym nasze parafie i miejscowości. Pragnąc nadal kontynuować tę ustawiczną pomoc, świadczoną zarówno w sytuacjach zwyczajnych jak i nadzwyczajnych, zwracamy się jak co roku w tym czasie z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku na Caritas. Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy zdecydują się to uczynić. Dziękujemy również za ofiary pieniężne składane do puszek Caritas w Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Serdeczne podziękowanie kieruję do wszystkich parafialnych zespołów Caritas oraz wolontariuszy, którzy angażują się w służbę na rzecz potrzebujących. Dziękuję też wszystkim ofiarodawcom i dobrodziejom, którzy przez cały rok materialnie wspierają Caritas.

Życzę wszystkim Diecezjanom, całej naszej Ojczyźnie i naszym sąsiadom w Ukrainie pokoju płynącego z miłosiernego Serca naszego Zmartwychwstałego Zbawiciela, który polecił św. Siostrze Faustynie: „Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca Mojego, a Ja ich napełnię pokojem” (Dz. 1074).

Z pasterskim błogosławieństwem i darem modlitwy
† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI