Poniedziałek Wielkanocny
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś i przez całą Oktawę Wielkanocy zapraszamy na nieszpory połączone z wieczorną Mszą świętą. Kolejny dzień nowenny przed świętem Miłosierdzia będzie dziś z nieszporami o 17:45.

2. Chcemy wyrazić naszą wdzięczność tym, którzy przygotowali nas do przeżycia Świąt Wielkanocnych:

 • Pani Ani wraz z rodziną za przystrojenie kościoła i przygotowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego;
 • Siostrze Mistrzyni i nowicjuszkom za prowadzenie Jutrzni i innych nabożeństw;
 • Ochotniczej Straży Pożarnej z Tuchowa za wartę honorową przy Grobie;
 • Panu Kościelnemu oraz Organiście i Chórowi Męskiemu za upiększenie Liturgii śpiewem;
 • Grupom Parafialnym za prowadzenie modlitw i nabożeństw: Różom Różańcowym, Dziewczęcej Służbie Maryjnej, Zespołowi Pokolenia, Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży, Akcji Katolickiej i Grupie Modlitewnej;
 • Członkom Caritas za prowadzenie zbiórek pieniężnych, rozprowadzenie baranków i paschalików oraz przygotowanie paczek i życzeń dla potrzebujących i chorych;
 • Szczególne podziękowania należą się Księdzu Grzegorzowi oraz Liturgicznej Służbie Ołtarza za przygotowanie Liturgii Triduum Paschalnego;
 • Księdzu Marcinowi dziękujemy za wygłoszenie tegorocznych Kazań Pasyjnych;
 • Dziękujemy wszystkim za okazaną nam kapłanom i parafii życzliwość i życzenia świąteczne. Niech dobry Bóg każdemu wynagrodzi jego trud i obficie błogosławi!

3. W piątek z racji oktawy Świąt Zmartwychwstania Pańskiego nie obowiązuje abstynencja od pokarmów mięsnych.

4. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej wraz z rodzicami odbędzie się w najbliższą sobotę w kościele o godz. 9.oo.

5. Najbliższa niedziela będzie obchodzona z woli samego Chrystusa objawionej św. Faustynie jako Niedziela Miłosierdzia. Z tej okazji po Mszy świętej o godz. 14:00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia. To również Niedziela modlitw za kierowców.

6. Również w niedzielę Miłosierdzia Bożego uczniowie Licem Ogólnokształcącego w Tuchowie przeprowadzą przy naszym kościele akcję „Pola Nadziei”, podczas której będziemy mogli wesprzeć swoimi ofiarami Tarnowskie Hospicjum Domowe.

7. Dziękujemy za wszystkie ofiary złożone w dniu wczorajszym na cele inwestycyjne w naszej parafii, zwłaszcza na spłatę kolejnej raty za nowy instrument organowy oraz z Wielkiego Piątku na utrzymanie miejsc świętych w Ziemi Świętej, a także za dzisiejszą tacę na Uczelnie Katolickie. Bóg zapłać!

8. Uroczystość św. Wojciecha, głównego Patrona Polski wypadająca w tym roku w Oktawie Wielkanocy jest przeniesiona na wtorek 26 kwietnia.

9. Niech Zmartwychwstały Chrystus prowadzi nas na naszych codziennych drogach, pomaga zachować godność dzieci Bożych i umacnia swoim błogosławieństwem.

——————————————————

KOMUNIKAT BISKUPA TARNOWSKIEGO W ZWIĄZKU ZE ŚWIĘTEM CARITAS

Drodzy Diecezjanie!
Trwając w paschalnej radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego kontynuujemy nasze duchowe przygotowanie do Święta Bożego Miłosierdzia, które przypada w II Niedzielę Wielkanocną. Przygotowanie rozpoczęliśmy w Wielki Piątek, czyli w dniu śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Ten fakt uświadamia nam, że Boże miłosierdzie ma swoje źródło w zbawczej Ofierze Krzyża i osiąga swoje dopełnienie w tajemnicy zmartwychwstania Jezusa. Nie ma zatem takiego zła i takiej ludzkiej tragedii, których nie mogłoby ogarnąć Boże miłosierdzie. Ma to szczególne znaczenie w obecnej dramatycznej sytuacji dla całego świata, który leczy jeszcze rany zadane przez trwającą od ponad dwóch lat pandemię a teraz musi mierzyć się z kolejnym nieszczęściem, jakim jest wojna. Ufamy jednak, że Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu dopomoże przywrócić pokój, ukoić ból i powrócić uchodźcom wojennym do swojej ojczyzny, do swoich rodzin i bliskich. Potrzebny jest tutaj także wysiłek ludzi dobrej woli, którzy na co dzień kierują się miłosierdziem i zło pokonują mocą czynionego dobra.

Niedziela Miłosierdzia obchodzona jest od wielu lat w Kościele w Polsce jako Święto Caritas, a w tym roku również jako „Dzień Dobra” świadczonego innym na wzór Jezusa Miłosiernego. Rozpoczyna ona także Tydzień Miłosierdzia, którego uroczyste zakończenie w wymiarze ogólnodiecezjalnym będzie miało miejsce w sobotę 30 kwietnia w kościele Bożego Miłosierdzia w Wielogłowach, gdzie o godz. 11.00 będzie sprawowana uroczysta Msza święta. Gorąco zapraszam do włączenia się w przeżywanie   tych wydarzeń a także wyrażam wdzięczność wobec tych wszystkich, którzy kierując się miłością miłosierną śpieszą potrzebującym z pomocą oraz ofiarują w ich intencji modlitwę i cierpienia.

Tragiczne wydarzenia ostatnich tygodni uświadomiły nam, że prawdziwa miłość i miłosierdzie nie znają granic, barier językowych i różnic religijnych. Dobitnym tego świadectwem była zbiórka ofiar pieniężnych przeprowadzona przez Caritas na początku Wielkiego Postu, która zamknęła się kwotą ponad 3 milionów złotych. Dziękuję Wam, drodzy Diecezjanie, za ten hojny dowód solidarności i braterstwa z narodem ukraińskim. Dziękuję też tym wszystkim, którzy otworzyli drzwi swoich domów dla uchodźców, a teraz organizują dla nich wszechstronną pomoc w trudnym procesie powolnego adaptowania się do nowej sytuacji życiowej. Szczególne słowa uznania pragnę skierować do wszystkich organizatorów i uczestników wielkiej akcji „Paczka dla Ukrainy”, która została przeprowadzona przez Caritas pod koniec marca. W wymiarze diecezjalnym udało się przygotować prawie 6 000 takich paczek o łącznej wartości przekraczającej 1 milion 200 tysięcy złotych. Ufam, że z upływem czasu to wielkie zaangażowanie całej diecezji i każdego poszczególnego diecezjanina nie osłabnie, ale nabierze bardzo uporządkowanego i długofalowego charakteru. Dopiero wtedy, gdy zakończy się koszmar wojny, będzie czas na podsumowanie wszystkich naszych wspólnych działań.

Posługa Caritas, która będzie też tematem obrad najbliższej Sesji Plenarnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej, obejmuje swoim zasięgiem nie tylko nadzwyczajne sytuacje, ale w zasadniczej mierze jest skoncentrowana przez cały rok na niesieniu pomocy ubogim, chorym i cierpiącym zamieszkującym nasze parafie i miejscowości. Pragnąc nadal kontynuować tę ustawiczną pomoc, świadczoną zarówno w sytuacjach zwyczajnych jak i nadzwyczajnych, zwracamy się jak co roku w tym czasie z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku na Caritas. Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy zdecydują się to uczynić. Dziękujemy również za ofiary pieniężne składane do puszek Caritas w Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Serdeczne podziękowanie kieruję do wszystkich parafialnych zespołów Caritas oraz wolontariuszy, którzy angażują się w służbę na rzecz potrzebujących. Dziękuję też wszystkim ofiarodawcom i dobrodziejom, którzy przez cały rok materialnie wspierają Caritas.

Życzę wszystkim Diecezjanom, całej naszej Ojczyźnie i naszym sąsiadom w Ukrainie pokoju płynącego z miłosiernego Serca naszego Zmartwychwstałego Zbawiciela, który polecił św. Siostrze Faustynie: „Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca Mojego, a Ja ich napełnię pokojem” (Dz. 1074).

Z pasterskim błogosławieństwem i darem modlitwy
† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Wielki Tydzień, który dziś rozpoczynamy, a zwłaszcza Triduum Paschalne to najważniejsze dni w ciągu roku kościelnego. Ich przeżywanie świadczy o naszej wierze i jedności wspólnoty parafialnej. Główna procesja z palmami rozpocznie się na rynku tuchowskim o godz. 11.10 i przejdzie do kościoła na Mszę Świętą. Po niej odbędzie się  konkurs palm. Nabożeństwa pasyjne w naszym kościele odbędą się w następujących terminach: Gorzkie Żale dzisiaj o 15:00 i w Wielki Piątek o 19.00, natomiast Droga Krzyżowa w Wielki Piątek o godz. 15.00.

2. Przypominamy, że w każdą niedzielę, także dzisiaj odprawiamy Mszę Świętą w języku ukraińskim o godz. 12.45.

3. Spowiedź przedświąteczna w naszej parafii będzie w Wielki Wtorek. Rozpoczynamy od 14:00 i spowiadamy do 20:00 z półgodzinną przerwą o 15:30 i 18:00. Nie będzie odwiedzin chorych, bo byliśmy u nich w pierwszy piątek miesiąca. 

4. Przez Wielki Tydzień Kancelaria będzie nieczynna. W sprawach pilnych można dzwonić lub przyjść o 17.00.

5. Do wtorku możemy jeszcze przynosić do kościoła dary żywnościowe i inne z których przygotowujemy paczki na Święta dla osób potrzebujących, także tych z Ukrainy. Dziękujemy też tym, którzy składali  dary w sklepach Tuchowa.

6. W Wielką Środę wieczorem po wieczornej Mszy Świętej odbędzie się Droga krzyżowa ulicami Tuchowa począwszy od naszego kościoła, przez rynek, ul. Św. Jana Pawła. Powrót ul. Zieloną do rynku, gdzie będzie zakończenie. O poprowadzenie Drogi krzyżowej prosimy młodzież z naszej parafii.

7. Spotkanie aspirantów, ministrantów i lektorów w czwartek o godz. 9.00.

8. PLAN TRIDUUM PASCHALNEGO:

WIELKI CZWARTEK to dzień ustanowienia: Eucharystii i Kapłaństwa. Po południu kończy się Wielki Post i rozpoczyna się ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE Mszą Wieczerzy Pańskiej o 18:00.   Po Mszy świętej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i prywatna adoracja do godz. 22.00. 

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ to dzień wspomnienia śmierci Syna Bożego. W tym dniu obowiązuje post ścisły i abstynencja od pokarmów mięsnych. Program dnia: modlitwa brewiarzowa w ciemnicy o 7:00, potem adoracja prywatna. Godzina Miłosierdzia rozpoczynająca nowennę przed świętem Bożego Miłosierdzia o 15:00, a po niej Droga Krzyżowa. Liturgia Męki Pańskiej z adoracją krzyża i Komunią świętą rozpocznie się o 18:00. Jej ostatnią częścią będzie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, gdzie będzie adoracja do godz. 23.00. Ofiary zbierane przy adoracji krzyża przeznaczone będą na utrzymanie zabytków w Ziemi Świętej. Na dzień Wielkiego Piątku pamiętajmy o przystrojeniu krzyży przydrożnych i domowych.

W WIELKĄ SOBOTĘ Kościół trwa przy grobie Pańskim. Adorację rozpocznie modlitwa brewiarzowa o 7:00. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny będzie od 8.00 do 15.00 co  godzinę. Po ostatnim błogosławieństwie o 15:00 drugi dzień nowenny przed świętem Bożego Miłosierdzia. Po nowennie nastąpi przerwa w adoracji do 19:00 na sprzątanie kościoła.

Uroczysta Liturgia WIGILII PASCHALNEJ, którą Kościół rozpoczyna świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego będzie w naszym kościele o godz. 20:00. Obrzędy rozpoczniemy Liturgią Światła (proszę przynieść do kościoła paschalik lub inną świecę). Dopełnieniem Uroczystości Zmartwychwstania będzie procesja, która trzykrotnie okrąży kościół.

W przyszłą NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ porządek nabożeństw jak  niedzielę. Nieszpory, połączone z nowenną przed świętem Bożego Miłosierdzia o 17.30.

9. Domową liturgią Zmartwychwstania jest posiłek wielkanocny, który powinien być spożywany wspólnie przez całą rodzinę. Po zapaleniu paschalika i słowach Światło Chrystusa – Bogu niech będą dzięki należy przeczytać fragment Ewangelii o zmartwychwstaniu, pomodlić się za zmarłych i złożyć sobie życzenia, dzieląc się poświęconym jajkiem.

10. Dziękujemy za wszelkie ofiary złożone dziś na tacę na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Taca inwestycyjna z dzisiejszej niedzieli przeniesiona jest na przyszłą niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

11. Zachęcamy do nabycia i lektury Gościa Niedzielnego, w którym znajduje się kolejna płyta Biblii Audio z Księgami Prorockimi.

12. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: + Aniela Zych oraz + Stanisław Burnat. Polećmy ich Bożemu miłosierdziu…

5 Niedziela Wielkiego Postu
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przypominamy, że nabożeństwa pasyjne w naszym kościele odprawiamy jak w ubiegłym tygodniu: Drogę Krzyżową w piątek o 15:00  i 17:30. Pomiędzy drogami krzyżowymi adoracja Najświętszego Sakramentu. Droga krzyżowa dla dzieci w sobotę o godz. 9.00. Gorzkie Żale w każdą niedzielę o 15:00. Na Gorzkich Żalach zbieramy ofiary na wystrój kościoła, dekoracje i kwiaty na Triduum Paschalne. Bóg zapłać.

2. Katecheza biblijna dla wszystkich codziennie w dni powszednie na wieczornej Mszy Świętej o godz. 18.00.

3. We wtorek i środę spotkanie ministrantów i lektorów po Mszy Świętej wieczornej.

4. W piątek 8 kwietnia odbędzie się III Tuchowska Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jamnej do Tuchowa. O godz. 19.00 Msza Święta na Jamnej i o 20.00 wyjście na trasę. Zapraszamy do udziału. Szczegółowe informacje na plakacie.

5. Spotkanie aspirantów w sobotę o godz. 9.30.

6. Za tydzień Niedziela Męki Pańskiej zwana Palmową. Nasza parafia wraz z Domem Kultury w Tuchowie organizują konkurs na największą i najpiękniejszą palmę. Dlatego o godz. 11.10 zgromadzimy się z palmami na rynku, gdzie będzie ich poświęcenie, a po nim procesja do kościoła na Mszę o 11.30. Po Mszy ogłoszenie wyników konkursu i nagrody. W tym dniu taca jako jałmużna wielkopostna będzie przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.

7. Można nabywać paschaliki i baranki wielkanocne rozprowadzane przez „Caritas”. W dużych sklepach Tuchowa są kosze ze znakami CARITAS, do których można składać niepsującą się żywność, którą możemy podzielić się z potrzebującymi w naszej parafii oraz na Ukrainie. Można też na konto parafialne wpłacać pieniądze z dopiskiem „Na Ukrainę”. Każdy może coś zrobić. Dziękujemy za dotychczasową pomoc.

8. Ogłoszenie społeczne: Dyrektor, nauczyciele i młodzież z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie zapraszają na program artystyczny pt: „Opowiem Wam o Katyniu” w czwartek 7 kwietnia o godz. 17.00.

9. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy w drodze do wieczności: + Ewę Gogolę. Polećmy ją Bożemu miłosierdziu.

4 Niedziela Wielkiego PostuLaetare
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj mamy niedzielę „Laetare”. Tradycja tej niedzieli sięga do początków chrześcijaństwa. Zanim bowiem ustalono 40-dniowy post, czas pokuty rozpoczynał się od poniedziałku po 4. niedzieli dzisiejszego Wielkiego Postu. Niedziela Laetare była więc ostatnim dniem radości – karnawału.

2. Rekolekcje dla tuchowskich szkół średnich od poniedziałku do środy od godz. 9.00. Program wywieszony w gablocie i na stronie parafii. Poprowadzi je ks. Łukasz Brągiel.

3. Spotkanie Rodziny Bł. Edmunda we wtorek w domu sióstr o godz. 15.30.

4. Katecheza biblijna dla wszystkich codziennie w dni powszednie na wieczornej Mszy Świętej o godz. 18.00.

5. Przypominamy, że nabożeństwa pasyjne w naszym kościele odprawiamy: Drogę Krzyżową w piątek o 15.00 i 17.30 oraz w sobotę dla dzieci o 9:00, natomiast Gorzkie Żale w każdą niedzielę o 15.00. Na Gorzkich Żalach zbieramy ofiary na wystrój kościoła, dekoracje i kwiaty na Triduum Paschalne.

6. Czcicieli Św. Rity oraz osoby zmagające się z uzależnieniami i ich bliskich zapraszamy na Mszę Świętą i nabożeństwo w czwartek o godz. 18.00. Także w czwartek spotkanie ministrantów i lektorów po Mszy wieczornej. Spotkanie aspirantów w sobotę o 9.30.

7. Można nabywać paschaliki i baranki wielkanocne.

8. W dużych sklepach Tuchowa są wystawione kosze ze znakami CARITAS, do których można składać niepsującą się żywność i środki czystości, którymi możemy podzielić się z potrzebującymi, także przybyłymi ze wschodu.

9. Bóg zapłać tym, którzy w minionym tygodniu składali dary naszej diecezji na Wschód. Z naszej parafii pojechał też wczoraj transport żywności i innych produktów do Kamieńca Podolskiego.

10. Odwiedziny chorych według następującego porządku: w piątek: Ks. Łukasz i Ks. Grzegorz od godz. 8.00; Ks. Marcin od godz. 10.00; Ks. Proboszcz od 13.00. Ks. Jerzy w sobotę od godz. 8.30. 

11. W sobotę koncert na rzecz Stowarzyszenia ”Nadzieja” p. Urszuli Rojek, śpiewaczki operowej z Wiednia o godz. 15.00 w bazylice Matki Bożej w Tuchowie.

12. Pomódlmy się za + Izabelę Sikorę, której pogrzeb odbył się w tym tygodniu.

3 Niedziela Wielkiego Postu
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przypominamy, że nabożeństwa pasyjne w naszym kościele odprawiamy: Drogę Krzyżową w piątek o 15:00 i 17:30 oraz w sobotę dla dzieci o 9:00, natomiast Gorzkie Żale w każdą niedzielę o 15:00. Na Gorzkich Żalach zbieramy ofiary na dekoracje i kwiaty na wystrój kościoła w czasie  Triduum Paschalnego. W najbliższą sobotę drogę krzyżową poprowadzą dzieci z klas trzecich. Po niej spotkanie dla dzieci i rodziców w kościele. Potem spotkanie z przedstawicielami rodziców w związku z uroczystością I Komunii.

2. Trwa w diecezji jak słyszeliśmy w zapowiedzi akcja „Paczka dla Ukrainy”. Do najbliższej środy możemy przynosić do Kościoła w przy św. Benedykcie niepsującą się żywność, środki higieny, sanitarne, najpotrzebniejsze rzeczy codziennego użytku i inne.

3. Parafialna „Caritas” po Mszach świętych rozprowadza na rzecz pomocy dla ludzi chorych i potrzebujących (w cenie 7 zł plus) baranki i paschaliki, które później przyniesiemy na Mszę Świętą Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę i zapalimy na wielkanocnym stole.

4. W czwartek spotykają się ministranci i lektorzy po Mszy wieczornej. Rodzice kandydatów do bierzmowania z klas ósmych mają spotkanie o godz. 19.00.

5. W piątek Zwiastowanie N.M.P. i Dzień Świętości Życia. Z racji uroczystości nie ma abstynencji od spożywania potraw mięsnych. O godz. 17.00 będzie Akt Oddania Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Po nim Drogę krzyżową poprowadzi Akcja Katolicka. Na Mszy o 18.00 akt Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

6. W sobotę spotkanie aspirantów o godz.9.30. Jest to też Dzień Modlitw za Więźniów.

7. W związku z obecnością w Tuchowie i okolicach uchodźców z Ukrainy od przyszłej niedzieli wprowadzamy w naszej parafii dodatkową Mszę Świętą w języku ukraińskim o godz. 12.45. Zapraszamy wszystkich chętnych z Tuchowa i okolic.

8. Ogłoszenia społeczne:

 • W sobotę w Tuchowskim Domu Kultury odbędzie się akcja „Wylicytuj nadzieję” na rzecz Stowarzyszenia „Nadzieja” w Tuchowie. Rozpoczęcie o godz. 16.00. Szczegóły programu na plakacie.
 • Burmistrz Tuchowa informuje o możliwości składania wniosków, do dnia 8 kwietnia, o zmianę przeznaczenia działek w związku z nowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Tuchów, Burzyn i Siedliska. Szczegóły na stronie Gminy.

—————————————————-

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z PROŚBĄ OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

W związku z trwającą agresją zbrojną Rosji w Ukrainie, dnia 25 marca br., w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Ojciec Święty Franciszek dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Jednocześnie Papież prosi, aby pasterze i wierni na całym świecie trwali w tym samym czasie zjednoczeni na modlitwie, pod przewodnictwem Biskupa Rzymu.
Kościół w Polsce pragnie odpowiedzieć na to papieskie wezwanie, dlatego zwracam się z apelem do wszystkich księży biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wszystkich wiernych, aby tego dnia we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce o godz. 17:00, w jedności z Następcą Świętego Piotra, wznieść modlitwy do Boga, odmawiając Akt Poświecenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Proszę również, by tego dnia odprawić Eucharystię w intencji pokoju w Ukrainie oraz w intencji nawrócenia Rosji.
Powierzając Dobremu Bogu sprawę pokoju w świecie, z serca wszystkim błogosławię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

2 Niedziela Wielkiego Postu
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W ostatnią środę zakończyliśmy rekolekcje parafialne oraz szkolne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tuchowie. Niech ten święty czas przyniesie w naszym życiu błogosławione owoce, abyśmy mogli jak najlepiej wykorzystać czas Wielkiego Postu.

2. Dzisiaj przeżywamy dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Po Mszach świętych zbiórka do puszek na Ogólnopolski Fundusz Misyjny Ad Gentes. Składamy podziękowania za wszelkie wsparcie misjonarzy i misjonarek. Dziękujemy również za ofiary na tacę przeznaczone na cele inwestycyjne, zwłaszcza na spłatę kolejnej raty za nowy instrument organowy.

3. Członkowie Parafialnego Oddziału Caritas od dziś będą rozprowadzać baranki i paschaliki wielkanocne. Minimalna ofiara to 7 zł.

4. Akcję Katolicką zapraszamy w najbliższy czwartek na Mszę świętą o godz. 18.00, a po niej na wspólne spotkanie.

5. Ministrantów i lektorów zapraszamy na spotkanie w czwartek po Mszy świętej wieczornej, natomiast aspirantów w sobotę na godz. 9.30. W sobotę rozegrany został dekanalny turniej LSO w Piłce Nożnej Halowej. Lektorzy starsi z naszej parafii zajęli I miejsce. Gratulujemy i życzymy powodzenia w rejonowym etapie tego turnieju.

6. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 15:00 oraz 17:30, oraz w sobotę dla dzieci o godz. 9:00.

7. Gorzkie Żale w naszym kościele w niedziele o godz. 15:00.

8. W tym tygodniu wysłaliśmy do Ukrainy pomoc żywnościową, lekarstwa, środki medyczne, higieniczne i inne zebrane u nas w kościele oraz przez władze miasta. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom, a także tym, którzy przyjęli uchodźców w swoim domu. Dziękujemy również parafialnej Caritas za przekazany dla Ukrainy agregat prądu, latarki oraz lekarstwa. Ta pomoc Ukrainie jeszcze się nie zakończyła i w dalszym ciągu możemy otwierać swoje serca dla tych, którzy potrzebują naszej pomocy, dlatego też w najbliższym czasie weźmiemy udział w akcji „Paczka dla Ukrainy”, którą przeprowadza Diecezjalna Caritas.   

9. Zachęcamy do nabywania i lektury Gościa Niedzielnego, w którym między innymi o tym, jak polscy katolicy odpowiadają na falę uchodźców z Ukrainy, o możliwych dla Rosji skutkach inwazji na Ukrainę. Ponadto artykuł o tym, jak modlitwa może wpływać na losy wojny oraz o tym, na czym polega chciwość i jak walczyć z tym grzechem. Znajdziemy również ciekawy artykuł na temat, czy warto oglądać filmy, które niosą negatywne treści. Jest do nabycia również Gość extra o świętym Ojcu Pio w cenie 10 zł.

10. W ostatnim czasie pożegnaliśmy w drodze do wieczności: + Zdzisławę Mirek, + Jerzego Sarada, + Wiesława Smoleńskiego oraz + Zofię Mleczko. Polećmy ich nieśmiertelne dusze Bożemu miłosierdziu…

——————————————

KOMUNIKAT BISKUPA TARNOWSKIEGO W ZWIĄZKU Z DNIEM ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 2022

Umiłowani Diecezjanie!
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, tj. 25 marca, będziemy przeżywać kolejny Dzień Świętości Życia. Święty Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae (87) stwierdził, że dzień ten jest szczególną okazją, aby ożywić swoją wrażliwość na nienaruszalną wartość ludzkiego życia. To wezwanie zakreśla aktualnie szerszy kontekst, kierując nasze serca także ku ofiarom wojny na Ukrainie. Dlatego w tym roku proszę, aby modlitwą objąć również życie ludzkie zagrożone dramatem wojny. 
Gorąco zachęcam, aby śladem poprzednich lat, podjąć w tym dniu duchową adopcję dziecka poczętego. Polega ona na otoczeniu modlitewną opieką życia ludzkiego, które w łonie matki rozpoczęło swą ziemską historię. Trwająca 9 miesięcy modlitwa jest prośbą skierowaną do Boga o uratowanie życia poczętego dziecka. Szczegółowe informacje dotyczące duchowej adopcji można uzyskać w parafiach.
Centralne obchody Dnia Świętości Życia w naszej diecezji będą miały miejsce w Sanktuarium Świętej Rity w Nowym Sączu. O godzinie 18.00 zostanie tam odprawiona Msza Święta, którą transmitować będzie diecezjalne radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
Powierzajmy każde ludzkie życie opiece Matki Najświętszej!

Z pasterskim błogosławieństwem
† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

1 Niedziela Wielkiego Postu
Wielkopostne Rekolekcje Parafialne

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś rozpoczęliśmy rekolekcje parafialne, które będą trwały do środy włącznie. Osobę Księdza Rekolekcjonisty polecamy Waszym modlitwom. Program rekolekcji jest wywieszony w gablocie ogłoszeń, na drzwiach kościoła oraz na stronie parafialnej.

 • Msze święte z naukami ogólnymi od poniedziałku do środy o godz. 6:15, 7:30 i 18:00;
 • Jutro Msza święta z nauką i udzieleniem sakramentu namaszczenia dla chorych i starszych o godz. 14:00. Prosimy, aby pomóc tym osobom dotrzeć do kościoła;
 • Nauka stanowa dla rodziców w poniedziałek po wieczornej Mszy świętej;
 • Spowiedź rekolekcyjna we wtorek od 14:00 do 18:00 z półgodzinna przerwą o 15:30;
 • Nauka stanowa dla młodzieży we wtorek po wieczornej Mszy świętej;
 • Na zakończenie rekolekcji, czyli w środę złożymy na tacę dar wdzięczności wobec Księdza Rekolekcjonisty;
 • W związku z tym, iż do środy będą trwały rekolekcje parafialne i nie będzie Mszy świętej rano o 7:00, intencje przyjęte na te Msze będą odprawione o 7:30.

2. Jutro w poniedziałek rozpoczną się w naszym kościele rekolekcje dla dzieci ze szkoły podstawowej z klas I – IV natomiast w Bazylice Mniejszej dla klas V – VIII. Przypominamy, że udział w rekolekcjach szkolnych jest obowiązkowy według planu podanego w szkole. Uczniów klas I – IV zapraszamy od poniedziałku do środy na godz. 8.30.

3. Liturgiczną służbę ołtarza, czyli ministrantów i lektorów zapraszamy na spotkanie w czwartek po Mszy świętej wieczornej.

4. Nabożeństwa pasyjne w naszym kościele odprawiamy: Droga Krzyżowa w piątek o 15:00 i 17:30 oraz w sobotę dla dzieci o 9:00, natomiast Gorzkie Żale w niedzielę o 15:00. 

5. Wczoraj w naszej parafii rozpoczęła się katecheza przedmałżeńska. Można się jeszcze zapisać w najbliższą sobotę. Rozpoczęcie Mszą świętą o 18:00 w kościele.

6. Również w sobotę zapraszamy o 19.00 do kościoła św. Jakuba na kolejny Wieczór Uwielbienia. Naszym gościem będzie Ks. Łukasz Brągiel – kapłan diecezji rzeszowskiej, który poprowadzi uwielbienie i adorację. Niech to będzie szczególny czas łaski, a przede wszystkim czas oddania Bogu chwały i modlitwy o pokój na całym świecie i w Ukrainie. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tym uwielbieniu.

7. Bóg zapłać za ofiary złożone dziś na tacę oraz w Środę Popielcową na dzieła charytatywne. W przyszłą niedzielę składka inwestycyjna, natomiast po Mszach świętych będzie można złożyć ofiarę na fundusz misyjny „Ad gentes”. Dziękujemy również za waszą modlitwę, otwarte serca i ofiary do puszek na Ukrainę. Ofiara ta wyniosła 15 000 zł.    

8. Spotkanie Caritasu w piątek po Mszy świętej wieczornej. Caritas Parafialna będzie od przyszłej niedzieli rozprowadzać baranki i paschaliki wielkanocne. 

9. W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: + Wanda Różycka, + Alicja Batkowska-Giza oraz + Ewa Osika. Polećmy ich nieśmiertelne dusze Bożemu miłosierdziu… 

10. Wszystkim życzymy owocnego czasu rekolekcji parafialnych oraz błogosławionego tygodnia.  

8 Niedziela Zwykła – Niedziela Synodalna
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, a od środy do niedzieli będziemy przeżywać dni modlitw o ducha pokuty. Dziś po każdej Mszy świętej modlimy się w ramach Nabożeństwa 40-godzinnego:

 • Po Mszy  świętej o 14:00 będzie adoracja w ciszy do Nieszporów Eucharystycznych, które odprawimy o 17:30.
 • W poniedziałek i wtorek wystawienie Najświętszego Sakramentu po Mszy świętej o 7:00 i adoracja według porządku umieszczonego w gablocie ogłoszeń i na drzwiach kościoła. Zakończenie całodziennej adoracji Nieszporami Eucharystycznymi i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. 

2. W Środę Popielcową rozpoczniemy okres Wielkiego Postu.

 • Msze święte połączone z obrzędem posypania głów popiołem, zostaną odprawione o 6:30, 8:30 i 10:00 oraz popołudniu o 16:00 i 18:00;
 • W środę obowiązuje post ścisły czyli trzy posiłki, w tym jeden do syta (od 18 do 60 lat) oraz abstynencja od pokarmów mięsnych (od 14 lat);
 • Ofiara na tacę z tego dnia przeznaczona jest na cele charytatywne w diecezji i parafii;
 • W tym dniu również organizujemy również wraz z parafialną Caritas zbiórkę żywności dla Ukrainy. Można zabrać dzisiaj z Kościoła torbę papierową na niepsującą się żywność i przynieść ją tu do kościoła składając w kaplicy św. Benedykta. Dziękujemy też Miastu i Gminie Tuchów za organizowaną pomoc na ten cel. W gablocie i na stronie parafialnej znajduje się informacja na temat naszej pomocy mieszkańcom Ukrainy. Zachęcamy też do solidarności z Ukrainą poprzez modlitwę i post;
 • Jeśli w naszej parafii są osoby, szczególnie samotne, które  potrzebują pomocy prosimy o informację na telefon kontaktowy Caritasu lub do kapłanów.

3. Nabożeństwa pasyjne w naszym kościele odprawiamy według następującego porządku:

 • Droga Krzyżowa w piątek o 15:00 i 17:30 oraz w sobotę dla dzieci o 9:00;
 • Gorzkie Żale w każdą niedzielę o 15.00;
 • Od następnej niedzieli Godzinki o Męce Pańskiej  o godz. 6.00.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca marca:

 • W czwartek po wieczornej Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu, a następnie spotkanie ministrantów i lektorów;
 • W piątek zapraszamy kandydatów do bierzmowania na Drogę krzyżową o godz. 17.30. i po niej na Mszę Świętą;
 • Do chorych wszyscy kapłani udadzą się  według następującego porządku: w piątek – ks. Łukasz i ks. Grzegorz od godz. 8.00; ks. Marcin od godz. 10.00; ks. Proboszcz od 13.00;  a ks. Jerzy w sobotę od godz. 8.30;
 • W sobotę o godz. 17.15 – wystawienie Najświętszego Sakramentu nabożeństwo różańcowe;
 • Zmiana tajemnic różańcowych w niedzielę po Mszy świętej o godz. 6.30.

5. W sobotę spotkanie aspirantów o godz. 9.30.    

6. W przyszłą niedziele  rozpoczną się u nas rekolekcje parafialne, które poprowadzi ks. Rajmund Jurolaitis ze Zgromadzenia Synów Maryi. Rekolekcje będą trwały do środy włącznie. W przyszłym tygodniu od poniedziałku do środy odbędą się również rekolekcje dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w obydwu parafiach w  Tuchowie połączone z zajęciami w szkole. Szczegóły będą na stronie parafialnej oraz katecheci przekażą program w szkołach. Osobę Rekolekcjonisty otoczmy naszą modlitwą.

7. W najbliższą sobotę rozpoczniemy w naszej parafii katechezę przedmałżeńską. Zapraszamy na godz. 19.00  na spotkanie do sali obok kościoła. Podczas tego pierwszego spotkania odbędą się zapisy.

8. Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Tuchowie organizuje zapisy do klasy pierwszej od 1 do 31 marca br. Zgłoszenia dla uczniów z obwodu szkoły (tj. Tuchów, Meszna Op.) oraz wnioski dla kandydatów spoza obwodu szkoły należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej i złożyć je w sekretariacie w godz. Od 8.00 do 15.00.

9. Zachęcamy do nabywania i lektury Gościa Niedzielnego, w którym między innymi artykuł o naszych wielkopostnych umartwieniach, które mają nas wyzwolić z niewoli samych siebie, a także o tym, jak przygotowujemy się do przyjęcia migrantów z Ukrainy. Ponadto artykuł na temat naszego ostatniego Tuchowskiego Wieczoru Uwielbienia, na którym gościliśmy aktora – Dariusza Kowalskiego.  

10. Zapraszamy jutro i pojutrze na adorację Najświętszego Sakramentu w ciągu całego dnia lub według wyznaczonego planu umieszczonego w gablocie i na stronie parafialnej.

———————————

APEL BISKUPA TARNOWSKIEGO W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA UKRAINIE

Umiłowani Diecezjanie!
Wyrażamy naszą solidarność z Ukrainą, która została doświadczona dramatem wojny, zapewniając o gotowości niesienia pomocy zarówno duchowej jak i materialnej.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił się z prośbą, aby Środa Popielcowa była obchodzona w Kościele w Polsce jako dzień postu i modlitwy oraz solidarności z Ukrainą. Podejmijmy ten apel zanosząc do Boga w naszych kościołach i domach gorące błagania w intencji pokoju, a także w intencji narodu ukraińskiego o dar Bożego umocnienia w obecnej dramatycznej sytuacji. Podejmujmy zwłaszcza wspólną i indywidualną adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę różańcową, a także nabożeństwa wielkopostne
Ponadto pragniemy spieszyć także z pomocą materialną, dlatego zarówno w dzisiejszą niedzielę jak i w Środę Popielcową, po każdej Mszy Świętej zostanie zorganizowana zbiórka do puszek na rzecz pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Natomiast podczas zebrania księży wicedziekanów, które odbyło się w miniony wtorek, podjęliśmy kwestię rozeznania w parafiach naszej diecezji, jaką ilością miejsc dysponujemy, ażeby udzielić ewentualnie schronienia uchodźcom wojennym. W tym celu byłyby wykorzystane niektóre budynki diecezjalne i parafialne. Zwracam się też z prośbą do Diecezjan, aby ci, którzy mają taką możliwość i chcieliby przyjąć uchodźców, zgłosili gotowość w swoich parafiach. Liczymy też na współpracę z władzami cywilnymi.
Na Ukrainie pracuje obecnie trzynastu naszych księży diecezjalnych, a także wiele sióstr zakonnych. Jeżeli będzie taka możliwość, to również poprzez nich będziemy się starali docierać z pomocą tam, gdzie będzie ona konieczna.
Umiłowani Diecezjanie! Nie ustawajmy w modlitwie o pokój i rychłe zakończenie działań wojennych. Trójjedynemu Bogu, który jest dawcą pokoju, a także Bogarodzicy Dziewicy, Królowej pokoju, zawierzamy losy Ukrainy, losy naszej Ojczyzny i całego świata, wołając: Obdarz nas pokojem!

             Z pasterskim błogosławieństwem i darem modlitwy
† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

7 Niedziela Zwykła
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś w naszej parafii gościmy kaznodzieję Ks. Krzysztofa Klimczaka – Proboszcza parafii w Czarnym Potoku koło Łącka, który prowadzi budowę nowego kościoła. Po Mszach świętych będą zbierane ofiary do puszek na ten cel. Z góry dziękujemy za Wasze wsparcie materialne i otwarte serca na rzecz całej wspólnoty parafialnej w Czarnym Potoku. Wieczorem zapraszamy na godz. 17.40 na nieszpory w intencji pokoju na świecie. 

2. Czcicieli św. Rity oraz osoby zmagające się z uzależnieniami i ich bliskich zapraszamy na Mszę św. i nabożeństwo w czwartek o godz. 18.00. Przypominamy, że do skrzynki obok obrazu św. Rity możemy składać intencje modlitewne. Po nabożeństwie będziemy mogli nabyć poświęconą różę.

3. Liturgiczną Służbę Ołtarza, czyli Ministrantów i Lektorów zapraszamy na spotkanie w czwartek po Mszy świętej wieczornej, natomiast aspirantów w sobotę o godz. 9.30.

4. W piątek (25 lutego) będziemy przeżywać dzień patrona naszej parafii. Zapraszamy na całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu, a o godz. 17.00 zapraszamy na adorację członków Zespołu Synodalnego.

5. W sobotę nasza wspólnota parafialna włączy się w modlitewne wydarzenie – modlitwę o Boże Błogosławieństwo dla Polski. O godz. 18.00 Msza Św. w intencji Ojczyzny i pokoju na świecie, a następnie adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00. O godz. 20.00 adorację poprowadzi Akcja Katolicka. Modlitwę zakończymy Apelem Jasnogórskim i zawierzeniem Polski Niepokalanemu Sercu NMP. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

6. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy nabożeństwo czterdziestogodzinne, które ma nas wprowadzić w przeżycie kolejnego Wielkiego Postu w naszym życiu. Już dziś zachęcamy do wspólnej oraz indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Po Mszy  świętej o 14:00 będzie adoracja w ciszy do Nieszporów Eucharystycznych, które odprawimy o 17:30.

7. Dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej wraz z rodzicami zapraszamy w przyszłą niedzielę na Mszę świętą na godz. 11.30, a po niej na spotkanie.  

8. Również w niedzielę za tydzień na dziedzińcu sanktuaryjnym w Tuchowie odbędzie się Kiermasz, który wspomoże budowę Domu dla osób niepełnosprawnych wspólnoty „Nadzieja”. Prosimy serdecznie o włączenie się w ten szczytny cel i bądźmy w jedności z tymi, którzy ze względu na swą niepełnosprawność są zdani na pomoc innych. W sposób szczególny zapraszają Rodzice i Przyjaciele Osób Niepełnosprawnych z tej wspólnoty. 

9. Dziękujemy za ofiary składane dziś na utrzymanie WSD w Tarnowie oraz za ofiary na ogrzewanie kościoła.

10. Zachęcamy do nabywania i lektury Gościa Niedzielnego, w którym między innymi o skutkach nauczania zdalnego, o liście Benedykta XVI jako osobistego rozliczenia z całym życiem, o stosunku Rosjan do agresywnych działań Putina oraz o pracy nad scenariuszem filmu o ks. Franciszku Blachnickim.

11. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy w drodze do wieczności: + Marię Skreżynę oraz + Kazimierza Łątkę. Polećmy ich nieśmiertelne dusze Bożemu Miłosierdziu…

12. Wszystkim Parafianom chcemy życzyć owocnego przeżycia niedzieli i całego tygodnia.

6 Niedziela Zwykła
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś VI Niedziela Zwykła w ciągu roku. Wieczorem o 17.40 zapraszamy na Nieszpory w intencji pokoju na świecie oraz w intencji Ks. Bp Wiesława Lechowicza, pochodzącego z naszej diecezji, którego ingres do katedry polowej Wojska Polskiego odbył się w dniu wczorajszym. Będziemy polecać Bogu Jego posługę.  

2. W środę zapraszamy na wieczorną Mszę świętą i nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

3. Akcję Katolicką zapraszamy w czwartek na Mszę świętą o 18.00, a po Mszy świętej na spotkanie.

4. Spotkanie dla lektorów i ministrantów odbędzie się w czwartek po Mszy świętej wieczornej. 

5. Aspirantów zapraszamy na spotkanie w sobotę o godz. 9.30.

6. Dziękujemy za ofiary złożone dziś na inwestycje w naszej parafii, szczególnie na spłatę kolejnej raty za organy. Składka w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Prosimy również o składanie ofiar na ogrzewanie kościoła.

7. Za tydzień w niedzielę będziemy gościć w naszej parafii Ks. Krzysztofa Klimczaka – Proboszcza parafii w Czarnym Potoku koło Łącka, który prowadzi budowę nowego kościoła. Po Mszach świętych będzie zbierana ofiara do puszek na ten cel.   

8. Zachęcamy do nabywania i lektury Gościa Niedzielnego, w którym znajduje się kolejna płyta z kolekcji „Biblii Audio”, a na niej księgi Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa. Przypominamy, że cena za Gościa Niedzielnego wynosi 8 zł.

9. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy w drodze do wieczności: + Marię Kisielewicz oraz + Bogdana Sajdaka. Polećmy ich nieśmiertelne dusze Bożemu Miłosierdziu…

10. Drogim Parafianom i Gościom życzymy dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia!